Dokumenty

 

STATUT

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Regulamin elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w PM4

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

Regulamin ewidencji pobytu dziecka

Regulamin spacerów

Procedura_w_przypadku_stwierdzenia_wszawicy  PMnr4

Procedura_w_przypadku_stwierdzenia_owsicy PMnr4

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID_0

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU W CZASIE PANDEMII COVID 19

Procedura postępowania na wypadek choroby lub wypadku dziecka

Procedura bezpieczeństwa 2020 OŚWIADCZENIE RODZICA