WARUNKI UBEZPIECZENIA

PZU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PLUS UBEZPIECZENIE DOTYCZĄCE COVID-19 I SEPSY

– w wysokości 56,50 ZŁ

Co obejmuje świadczenie?

PODSTAWOWE ŚWIADCZENIA:

świadczenie z tytułu śmierci/trwałego uszczerbku na zdrowiu- 15tys.zł;

ŚWIADCZENIA DODATKOWE:

refundacja kosztów leczenia- 1500;

dieta szpitalna- 15 zł

śmierć w wyniku nowotworu złośliwego- 1500;

poważne zachorowanie- 1500;

sepsa- 1500;

śmierć w wypadku komunikacyjnym- 5000;

Ochrona na teranie całego świata;

Ochrona 24h na dobę, przez cały rok, także podczas ferii, wakacji, świąt oraz pobytu na tzw. zielonych szkołach;

Odpowiedzialność za wypadku powstałe w wyniku uprawiania sportów, także wyczynowo i poza szkołą;

Świadczenia typu assistance na terenie całej Polski- organizacja pomocy medycznej i pokrycie jej kosztów;