REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2024

Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli 

na rok szkolny 2024/2025

 

Zapisy dzieci w wieku od 3 do 5 lat do przedszkoli miejskich w Pruszkowie

będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego.

 • od 4 marca 2024 r. od godz. 8.00
 • do 15 marca 2024 r. do godz. 16.00

Link do logowania:

pruszkow.rekrutacje.edu.pl

 

Wykaz Przedszkoli Miejskich,

dla których organem prowadzącym

jest Gmina Miasto Pruszków:

NAZWA PLACÓWKI ADRES TELEFON DYREKTOR
Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Jarzynowa 21 22 299-11-56 Grażyna Majchrzak
Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Partyzantów 2/4 22 739-12-53 Ewa Bownik
Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Chopina 1 22 758-68-32 Iwona Długosz-Szewczyk
Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. B. Prusa 27 22 758-89-29 Marzena Mączyńska
Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Narutowicza 20 22 728-80-34 Anna Miłosz
Przedszkole Miejskie Nr 6 ul. Hubala 1 22 758-41-28 Emilia Dobrogosz-Sosnowska
Przedszkole Miejskie Nr 7 ul. Słowackiego 1 22 758-85-53 Agnieszka Ołdakowska
Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. Mostowa 2 22 299-44-89 Edyta Wołowiec
Przedszkole Miejskie Nr 9 ul. Hubala 2* 22 758-68-53 Sylwia Roguska
Przedszkole Miejskie Nr 10 ul. Chopina 13 22 758-83-12 Elżbieta Nowacka
Przedszkole Miejskie Nr 11 ul. Hubala 2 22 758-43-64 Olga Kijewska
Przedszkole Miejskie Nr 12 ul. Andrzeja 12 22 758-22-58 Maria Adamczyk
Przedszkole Miejskie Nr 13 ul. Antka 7 22 758-62-01 Alicja Jastrzębska
Przedszkole Miejskie Nr 14 ul. Jasna 2 22 758-20-38 Paulina Andrzejewska
Przedszkole Miejskie Nr 15 ul. Dębowa 8 22 758-88-38 Alina Masłowska
Przedszkole Miejskie Nr 16 ul. Pływacka 16 22 112-02-92 Beata Stosio

* W związku z rozbudową i remontem Przedszkola Miejskiego Nr 9 przy ul. Moniuszki 9, placówka w roku szkolnym 2024/2025, do ukończenia prowadzonej inwestycji będzie się mieścić w budynku
przy ul. Hubala 2 w Pruszkowie.

 

Wzorem lat ubiegłych rodzice

będą mieli prawo wskazania 3 przedszkoli

w procesie rekrutacji.

Jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym dziecko

nie zostanie przyjęte do żadnego z przedszkoli,

które wskazali Rodzice we wniosku,  

Prezydent Miasta skieruje dziecko

do innego przedszkola,

z zachowaniem odległości 3 km

od miejsca zamieszkania.

 

Rekrutacja do przedszkoli będzie przeprowadzana zgodnie z następującymi kryteriami:

– kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

po 30 punktów za każde z kryteriów:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

– kryteria samorządowe, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

 1. Obowiązkowe szczepienia ochronne – 8 punktów.
 2. Zasiłek rodzinny – 4 punkty.
 3. Praca zawodowa obojga rodziców/ samotnego rodzica/ prawnego opiekuna – 2 punkty.
 4. Podatek odprowadzany w Gminie Miasto Pruszków – 3 punkty dla każdego z rodziców.
 5. Rodzeństwo dziecka w placówce wskazanej na pierwszym miejscu – 8 punktów.
 6. Dochód na osobę w rodzinie dziecka – 1 punkt.

Wygenerowany w systemie

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

należy złożyć, wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,

do przedszkola pierwszego wyboru.

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, powołanej w Przedszkolu Miejskim:

– może wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach,

– może zwrócić się z wnioskiem o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach
do Prezydenta Miasta, który za pośrednictwem odpowiednich instytucji uzyska niezbędne informacje.

Komisja Rekrutacyjna nie będzie uwzględniała  punktów za kryterium, dla którego brak jest potwierdzenia w złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentacji.

 

Dzieci 6-letnie (z rocznika 2018),

które nie uczęszczały do przedszkoli miejskich

oraz nie były kierowane do placówek niepublicznych

będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych

w Szkołach Podstawowych

na terenie Miasta Pruszkowa.

Dzieci 6-letnie, których rodzice złożą deklarację

o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego

w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko

nie podlegają rekrutacji

do oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż liczba miejsc w przedszkolach miejskich, Miasto Pruszków ogłosi konkurs ofert dla niepublicznych placówek przedszkolnych.

Postępowanie uzupełniające

Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone wyłącznie w przypadku, gdy
w przedszkolu będą wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji nie zostaną uwzględnione.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji będą udzielali:

 • dyrektorzy pruszkowskich przedszkoli oraz szkół podstawowych,
 • pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pruszkowa

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych. 

https://bip.um.pruszkow.pl/zarzadzenie/7561/24-2024

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych prowadzonych

przez Gminę Miasto Pruszków,

branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,

określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów

oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.        

https://bip.um.pruszkow.pl/uchwala/6386/lxxi-648-2023

Do góry