RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW 2021/22:

PRZEWODNICZĄCY:

Marek Marzec

ZASTĘPCA:

Paulina Osełka – Kozłowska

SEKRETARZ:

Ewelina Szynal

SKARBNIK/KOMISJA REWIZYJNA:

Kornelia Grobel

Marta Dudek

Regulamin Rady Rodziców