INSTYTUCJE POMAGAJĄCE DZIECIOM

INSTYTUCJE POMAGAJĄCE DZIECIOM

 

Rzecznik Praw Dziecka

Ul. Chocimska

00 – 791 Warszawa

Tel. 22 583 66 96; 22 583 66 00

rpd@brpd.gov.pl

 

Centrum Pomocy Dzieciom. Fundacja Dajemy Dzieciom siłę.

 1. Przybyszewskiego 20/24

01 – 849 Warszawa

tel./fax: 22 826 88 62; 22 826 14 34

e – mail: cpd@fdds.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

 • Konsultacja psychologiczna,
 • Diagnoza psychologiczna,
 • Terapia indywidualna dziecka,
 • Grupa socjoterapeutyczna,
 • Konsultacje wychowawcze,
 • Terapia indywidualna dorosłych,
 • Terapia grupowa dorosłych,
 • Grupa wsparcia,
 • Pomoc prawna.

Placówka współpracuje z lekarzami: psychiatrą i psychiatrą dziecięcym. Placówka

dysponuje pokojem przesłuchań dzieci.

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka

 1. Oleandrów 6, III piętro

06 – 629 Warszawa

tel. 22 626 94 19

e – mail: kopd@kopd.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystania seksualnego, zaniedbania.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

 • Konsultacja psychologiczna,
 • Diagnoza psychologiczna,
 • Terapia indywidualna dzieci,
 • Konsultacje wychowawcze,
 • Terapia indywidualna i grupowa dorosłych,
 • Grupa wsparcia,
 • Grupa kształtująca umiejętności wychowawcze
 • Pomoc prawna.

Placówka dysponuje pokojem przesłuchań dzieci.

 

Stowarzyszenie OPTA

 1. Marszałkowska 85 lok. 34

00 – 683 Warszawa

tel. (022) 424 09 89

tel./fax (022) 622 52 52

e – mail: biuro@opta.org.pl

www.opta.org.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom przemocy fizycznej, przemocy psychicznej,  zaniedbania, młodzieży uzależnionej od narkotyków oraz komputera/Internetu.

Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

 • konsultacja psychologiczna,
 • diagnoza psychologiczna,
 • terapia indywidualna dzieci,
 • terapia grupowa dzieci,
 • grupa socjoterapeutyczna,
 • grupa wsparcia,
 • grupa kształtująca umiejętności wychowawcze
 • Pomoc prawna.

Ośrodek współpracuje z psychiatrą dziecięcym.

 

Niebieska linia

Biuro stowarzyszenia

 1. Jaktorowska 4

Warszawa

tel. 22 499 37 33

Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla osób doznających pomocy.

 

Fundacja Kidprotect.pl

 1. Dzielna 21/83

01 – 029 Warszawa

tel./fax: (022) 636 73 04

Jest organizacją zajmująca się bezpieczeństwem dzieci w Internecie. Zajmuje się także przeciwdziałaniem przestępczości seksualnej wobec dzieci oraz pomocą dorosłym ofiarom molestowania seksualnego w dzieciństwie.

 

Fundacja SYNAPSIS

Gabinet Psychoterapii Grupy Synapsis, Warszawa Śródmieście

 1. Ondraszka 3

02 – 085 Warszawa

tel. 22 629 25 77

tel./fax 22 825 87 42

www.synapsis.waw.pl

 

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

 1. Targowa 82

03 – 448 Warszawa

tel. (022) 619 85 01

e – mail stowrzyszenie@otwartedrzwi.pl

www.otwartedrzwi.pl

Placówka udziela pomocy dzieciom – ofiarom zaniedbania. Dostępne formy pomocy dziecku i rodzinie:

 • konsultacje psychologiczne,
 • zajęcia socjoterapeutyczne.

 

MOPS

 1. Helenowska 3a

05 – 804 Pruszków

tel. 22 728 11 81

 

DLA DZIECI

Jeżeli ktoś naruszył TWOJE PRAWA, powinieneś to zgłosić. Najlepiej porozmawiaj z rodzicami, szkolnym pedagogiem lub wychowawcą.

Jeżeli nie chcesz, aby ktoś dowiedział się o Twoich problemach, możesz zadzwonić i anonimowo porozmawiać z kimś, kto Ci pomoże.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka to telefon skierowany do wszystkich dzieci, które potrzebują pomocy. Jeśli zadzwonisz pod ten numer będziesz mógł/mogła porozmawiać ze specjalistą, który postara Ci się pomóc.

Numer 0 800 12 12 12 jest bezpłatny, jeśli dzwonisz z telefonu stacjonarnego. Telefon działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 20.00

 

NIEBEZPIECZNE SYTUACJE

Numer 112 to numer alarmowy, pod który możesz dzwonić, gdy znajdziesz się w niebezpiecznej sytuacji. Zadzwoń pod ten numer, jeśli uważasz, że potrzebna jest interwencja policji, straży pożarnej lub pogotowia.

 

OFIARY I ŚWIADKOWIE PRZEMOCY

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę uruchomiła bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Jeżeli czujesz się krzywdzony i potrzebujesz pomocy – możesz zadzwonić pod numer 116 111. Specjaliści porozmawiają z Tobą o każdym problemie, z którym nie potrafisz sobie poradzić i udziela Ci pomocy. Telefon działa codziennie w godzinach 12.00 – 22.00. Pytania możesz też zadawać przez stronę internetową: www.116111.pl

 

Niebieska linia to Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, które przeciwdziała przemocy, dostarcza specjalistycznej pomocy psychologicznej i prawnej oraz prowadzi ośrodek dla osób dotkniętych przemocą. Jeśli czujesz, że zostałeś pokrzywdzony i nie wiesz, gdzie masz szukać pomocy, skontaktuj się z Pogotowiem przez e – mail: pogotowie@niebieskalinia.pl lub skorzystaj z całodobowego Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 800 120 002

 

Telefon 800 100 100 oferuje wsparcie i informacje rodzicom i nauczycielom, których dzieci i podopieczni narażeni są na kłopoty związane m.in. z przemocą online, seksualną, w szkole, z uzależnieniami czy też w związku z korzystaniem z nowych technologii, np. telefonów komórkowych. Pomoc jest bezpłatna i anonimowa; skontaktować się można również przez formularz http://800100100.pl/ napisz lub pisząc e – mail na pomoc@800100100.pl

 

ZAGROŻENIE I ZGŁOSZENIA NIELEGALNYCH TREŚCI W INTERNECIE

Dyżurnet.pl to punkt kontaktowy, w którym możesz zgłaszać informacje o wszystkich nielegalnych i niepokojących Cię treściach znalezionych w Internecie. Jeśli specjaliści z dyżurnet.pl uznają, że znalezione przez Ciebie treści są nielegalne – poinformują o tym policję lub prokuraturę. Twoje zgłoszenie może być anonimowe, to znaczy, że nikt nie dowie się o tym, że to ty zgłosiłeś nielegalne treści. Nielegalne treści zgłoś za pomocą formularza internetowego: https://dyzurnet.pl/formularz.html. Możesz także napisać maila na adres: dyzurnet@dyzurnet.pl lub zadzwonić pod całodobowy numer telefonu: 0 801 615 005. Koszt jak w przypadku połączenia lokalnego.

 

DZIECI UCHODŹCÓW LUB IMIGRANTÓW

Fundacja Refugee.pl kontynuuje działalność prowadzoną uprzednio przez Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom Polskiej Akcji Humanitarnej. Jeśli jesteś uchodźcą i potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy, wsparcia lub informacji, bądź uważasz, że Twoje prawa są łamane, zadzwoń pod numer +48 22 121 20 00 lub napisz na info@refugee.pl

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zajmuje się ochroną praw człowieka; jeśli uważasz, że Twoje prawa są łamane, pomocy udzielą Ci prawnicy zfundacji. Aby zapisać się na dyżur do prawnika, zadzwoń pod numer +48 22 556 44 68 (nr dla obywateli polskich) dostępny codziennie w godzinach 10.00 – 14.00. Jeśli jesteś cudzoziemcem, uzyskasz równieżpomoc dotyczącą Twojego Statusu pobytowego; zadzwoń pod nr +48 22 556 44 66, napisz e – mail na adres refugees@hfhr.org.pl lub przyjdź bezpośrednio do fundacji.

 

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) – prowadzi szereg działań nakierowanych na zwiększanie świadomości migrantów odnośnie ich praw i obowiązków w Polsce, a także mających na celu przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji i wyzyskowi migrantów na rynku pracy. Pod numerem telefonu 22 490 20 44 cudzoziemcy w Polsce mogą uzyskać informacje dotyczące praw i obowiązków w kraju, w szczególności warunków pobytu i pracy w Polsce. Telefon działa od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 17.00.

 

Fundacja Ocalenie zapewnia bezpłatną pomoc specjalistyczną dla cudzoziemców, zajmuje się poszanowaniem praw człowieka oraz wspiera migrantów poszukujących pomocy w integracji i indywidualnym rozwoju. Jeśli potrzebujesz pomocy w którymś z wymienionych obszarów zadzwoń pod nr +48 22 828 04 50 (biuro czynne od poniedziałku do Piątku w godzinach 9.00 – 19.00)

 

DZIECI NAJUBOŻSZE

Caritas Polska jest organizacją, która może Ci pomóc, jeśli Twoi rodzice lub opiekunowie znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Może sfinansować Twoje obiady w szkole, kupić wyprawkę do szkoły bądź dofinansować wycieczkę klasową. Caritas ma ponad czterdzieści placówek w całej Polsce. Mapę i telefony kontaktowe do poszczególnych placówek znajdziesz tutaj: http://www.caritas.pl/szukam-pomocy/. Możesz też zadzwonić pod jaeden z numerów +48 22 334 85 00, +48 22 334 85 85 lub skorzystać z formularza: http://ww.caritas.pl/kontakt/.