NASZ DZIEŃ

Ramowy rozkład dnia

Grupa I

06:30 – 08:00 Schodzenie się dzieci. Zajęcia w małych zespołach lub indywidualne. Udział dzieci chętnych  w działaniach  organizowanych przez nauczyciela.
08: 00 – 08:20 Zabawy dowolne.
08: 20 – 08:25 Zabawa  ruchowa.
08: 25 – 08:30 Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczno – porządkowe.
08:30 – 08:45 ŚNIADANIE                                                                                                  
08:45 – 09:05 Zajęcia dydaktyczne, programowe, sytuacje edukacyjne.
09:05 – 09:55 Zabawy dowolne dzieci.
09.55 – 10:00 Przygotowanie do obiadu (zupa).
10:00 – 10:15 ZUPA                                                                                                    
10:15 – 10:25 Przygotowanie do wyjścia na powietrze: czynności higieniczno-porządkowe.
10:25 – 11:50

 

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego. Zajęcia rekreacyjno– sportowe w tym zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela. Obserwacje zjawisk przyrodniczych, technicznych, itp. Prace w ogrodzie przedszkolnym: porządkowe, gospodarcze, ogrodnicze. Wycieczki i spacery w okolicy przedszkola.          LUB
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań: udział w zabawach i działaniach inspirowanych przez nauczyciela, zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami i uzdolnieniami dzieci.
11:50 – 12:00 Przygotowanie do obiadu: czynności higieniczno – porządkowe.
12:00 – 12:30 OBIAD – drugie danie                                                                                     
12:30 – 13:00 Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do leżakowania.
13:00 – 14:15 Leżakowanie – słuchanie: bajek terapeutycznych, muzyki relaksacyjnej odtwarzanych z płyt CD lub słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę.
14:15 – 14:30 Przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczno– porządkowe, zabawa ruchowa.
14:30 – 15:00 PODWIECZOREK
15:00 – 17:30 Zabawy dowolne oraz zajęcia w małych zespołach lub indywidualne   (wspomaganie i korygowanie rozwoju). Udział dzieci chętnych w działaniach  organizowanych, przez nauczyciela (w porze wiosenno– letnio– jesiennej na terenie ogrodu, od późnej jesieni do wiosny w sali). Rozchodzenie się dzieci do domów.

Grupy II, III, IV i V

06:30 – 08:00 Schodzenie się dzieci. Udział dzieci chętnych  w działaniach  organizowanych przez nauczyciela. Zajęcia w małych zespołach  lub indywidualnie.
08:00 – 08:15 Zabawy dowolne.
08: 15 – 08:20 Ćwiczenia poranne, zabawa ruchowa
08: 20 – 08:30 Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczno – porządkowe.
08:30 – 08:50 ŚNIADANIE                                                                                                       
08:50 – 09:40 Zajęcia dydaktyczne, programowe, sytuacje edukacyjne.
09:40 – 10:30 Zabawy dowolne dzieci.  Grupa II- 10.00 I danie (zupa).
10:30 – 10:45 Przygotowanie do wyjścia na powietrze: czynności higieniczno-porządkowe.
10:45 – 11:45 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego. Zajęcia rekreacyjno – sportowe w tym zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela. Obserwacje zjawisk przyrodniczych, technicznych, itp. Prace w ogrodzie przedszkolnym: porządkowe, gospodarcze, ogrodnicze. Wycieczki i spacery w okolicy przedszkola.         LUB
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań: udział w zabawach i działaniach inspirowanych przez nauczyciela, zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami i uzdolnieniami dzieci.
11:45 – 12:00 Przygotowanie do obiadu: czynności higieniczno – porządkowe.
12:00 – 12:30 OBIAD  Grupa II- II danie.                                                                               
12:30 – 12:45 Czynności higieniczno-porządkowe, mycie zębów.
12:45 – 13:00  Słuchanie: bajek terapeutycznych, muzyki relaksacyjnej odtwarzanych z płyt CD lub słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę.
13:00 – 14:10 Praca kierowana przez nauczyciela. Zabawy dydaktyczne, graficzne, utrwalanie piosenek, wierszy. Zabawy dowolne. Zajęcia dodatkowe wg zainteresowań dzieci.
14:10 – 14:30 Przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczno– porządkowe, zabawa ruchowa.
14:30 – 15:00 PODWIECZOREK
15:00 – 17:30 Zabawy dowolne oraz zajęcia w małych zespołach lub indywidualne  (wspomaganie i korygowanie rozwoju). Udział dzieci chętnych w działaniach  organizowanych, przez nauczyciela (w porze wiosenno– letnio– jesiennej na terenie ogrodu, od późnej jesieni do wiosny w sali). Rozchodzenie się dzieci do domów.

SZANOWNI PAŃSTWO,
W NASZYM PRZEDSZKOLU, W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ, NAUCZYCIELKI REALIZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:

 • MOWA I MYŚLENIE;
 • MATEMATYKA;
 • PLASTYKA;
 • RYTMIKA;
 • PRZYRODA;
 • GIMNASTYKA;
 • ZABAWY RUCHOWE;

WYŻEJ WYMIENIONE ZAJĘCIA SĄ PROWADZONE W SPOSÓB ZINTEGROWANY.

PO GODZINIE 13.00 ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA DODATKOWE, FINANSOWANE PRZEZ MIASTO PRUSZKÓW:

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA;
 • JĘZYK ANGIELSKI;
 • ZAJĘCIA TANECZNE;

W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE PROGRAMY:

 • „WOKÓŁ PRZEDSZKOLA” – PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ – autorkami programu są: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska.

Program realizowany w grupach I i II

 • „KOCHAM PRZEDSZKOLE” – PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – autorkami programu są: Mirosława Anna Pleskot i Agnieszka Staszewska – Mieszek.

Program realizowany w grupach III, IV i V

DODATKOWO KAŻDA GRUPA REALIZUJE PROGRAM LUB PROJEKT DOSTOSOWANY DO WIEKU, ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB DZIECI:

 • BOHATER TYGODNIA – autorka: Marzena Głowacka – Program realizowany jest w grupie II

Lider: PATRYCJA MIZINIAK

 • MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY – autorka: Alicja Konefał, Wyd. MAC – Program realizowany jest w grupie II i III

Liderki: Olga Biedrzycka, Patrycja Miziniak, Emilia Kowalska