O przedszkolu

Przedszkole Pod Kasztanem powstało

1 marca 1977 roku.

W 1999 roku powstał projekt folderu promującego przedszkole, którego znakiem rozpoznawczym był dom pod kasztanowcem, oraz nazwa 'Pod Kasztanem’.

W 2001 roku został ogłoszony i rozstrzygnięty wśród społeczności przedszkola konkurs na nazwę naszej placówki.

Decyzją komisji konkursowej zatwierdzono nazwę 'Pod Kasztanem’.

Na sesji Miejskiej Rady w dniu 25.04.2002 r. nazwa została zatwierdzona i pełna nazwa naszego przedszkola brzmi:

Przedszkole Miejskie nr 4

„Pod Kasztanem”

05-800 Pruszków

B. Prusa 27