NASI PRACOWNICY

NASZA KADRA

Nauczyciel jest obok rodziców jednym z pierwszych autorytetów i wzorców osobowych dziecka. Ponieważ pod opieką nauczyciela często dziecko spędza więcej czasu, niż z własnymi rodzicami, dlatego od jego zaangażowania, wiedzy, umiejętności i doświadczenia zależy jak wiele dziecko zyska w okresie przedszkolnym w każdej sferze swojego rozwoju – od rozwoju fizycznego (bezpieczeństwa, higieny i żywienia) począwszy, poprzez rozwój społeczny i emocjonalny (układanie relacji z innymi, umacnianie się w poczuciu własnej wartości), a skończywszy na rozwoju intelektualnym. Wiedząc, jak ważną rolę w życiu młodego człowieka pełni nauczyciel staramy się, aby w naszym zespole były wyłącznie osoby kreatywne, życzliwe i cierpliwe w stosunku do swoich podopiecznych. Nasi nauczyciele nieustannie motywują wychowanków do odkrywania świata oraz dbają, by dzieci swoje poszukiwania mogły prowadzić w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości. Nasi nauczyciele chętnie i stale rozwijają swoje umiejętności, podnoszą kwalifikacje co powoduje, że w swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. 
Wszyscy wychowawcy pracujący w naszym Przedszkolu posiadają dyplomy wyższych uczelni pedagogicznych. Jest to dla nas podstawowy warunek zatrudnienia, jednak nie jedyny.
Uważamy bowiem, że istotą pracy wychowawczej jest pasja, zaangażowanie oraz ciepły stosunek do dzieci. 

Dyrektor

Marzena Mączyńska

GR I

Nauczyciele

Elżbieta Gajewska

Agnieszka Tuszyńska

Pomoc nauczyciela

Małgorzata Kamińska

Asystentka

Iwona Gwiździńska

GR II

Nauczyciele

Olga biedrzycka

Patrycja Miziniak

Pomoc nauczyciela

Jolanta Kisz

Asystentka

Bogumiła Sobczyk

GR III

Nauczyciele

Emilia Kowalska

Anna Maleńka

Asystentka

Joanna Trzupek

GR IV

Nauczyciele

Grażyna Kaczanowska

Agnieszka Leszczyńska

Pomoc nauczyciela

Elżbieta Pilitowska

Asystentka

Anna Gołębiewska

GR V

Nauczyciele

Marzena Mączyńska

Ewa Szostek

Nauczyciel wspomagający

Patrycja Miziniak

Asystentka

Grażyna Osuch

Intendent

Teresa Skrzypczak

Psycholog

Barbara Biała – Siwecka

Logopeda

Karolina Sójka

Jęz. angielski

Oliwia Niedziółka