Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na maj

Tematy kompleksowe:

 1. Książka – mój przyjaciel (2-6.05.)
 2. Baśnie, bajki, legendy (9-13.05.)
 3. Dbamy o nasze bezpieczeństwo (16-20.05.)
 4. Rodzina razem się trzyma (23-27.05.)
 5. Ja i moi bliscy (30.05.-03.06.)

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • wprowadzenie pojęć: szacunek do książek, miłość;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania się na drodze;
 • utrwalenie numerów alarmowych;
 • zapoznanie z zasadami ewakuacji;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i ,t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, ł, h, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

Codzienne aktywności:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Do przedszkola” lub „Witaj…”;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
 • zestaw ćwiczeń porannych nr 17, 18;
 • zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17, 18;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – spacer w okolicy przedszkola – wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

Dodatkowe atrakcje:

 • Realizacja modułu „Misiowy Bajarz” oraz „Misiowe zajęcia pod chmurką”z projektu „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”;
 • Realizacja ekowyzwania z projektu „Ekokulturalne przedszkole” – „Mobilna minikuchnia błotna”;
 • Realizacja projektu „Pruszków ze Żbikiem poznasz, polubisz”;
 • Wycieczka do „Osady Przygody” w Wysychach – 20.05.
 • Koncert „Leśny festiwal” (klarnet);
 • Występ grupy na „Festiwalu Przedszkolaków” podczas obchodów Dni Pruszkowa – 29.05.

Przystanek wędrującej książki

Szanowni Państwo!

Od przyszłego tygodnia rozpoczynamy projekt „Przystanek wędrującej książki”.
Celem akcji jest promowanie czytelnictwa oraz przybliżenie dzieciom idei ponownego wykorzystania przeczytanych już książek. Zapraszamy wszystkie Przedszkolaki do przyniesienia do przedszkola przeczytanych już książek, komiksów i gazetek (oczywiście w dobrym stanie) w celu podzielenia się nimi z innymi. W zamian dzieci będą mogły „wypożyczyć” interesujące je pozycje, przyniesione przez innych. Zaznaczamy, że wymiana powinna opierać się na zasadzie „1 do 1” (wypożyczam tyle książek, ile przyniosłem). Dzięki temu nasze półki będą zawsze pełne. Akcja będzie trwać do odwołania! Przystanek będzie zlokalizowany w przedszkolnym korytarzu.

Konkurs DOBRY OBYWATEL

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie
DOBRY OBYWATEL.

Pokaż, kim jest dla Ciebie DOBRY OBYWATEL!

Należy wykonać pracę przedstawiającą DOBREGO OBYWATELA – techniką dowolną:

 • stworzoną z wykorzystaniem narzędzi technologicznych – stworzenie materiału
  wideo, grafikę komputerową, fotografię;
 • artystyczną (plastyczną) – malowanie, szkicowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.;
 • literacką – stworzenie utworu słownego;
 • inną forma artystyczna.

Prace przyjmujemy w grupach do dnia 25 maja 22r.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem

DOBRY_OBYWATEL_regulamin_formularz_zgody_

DOBRY_OBYWATEL_zgody_dla_rodziców_opiekunów

 

ŚWIĘTO RODZINY

3 czerwca (PIĄTEK) odbędzie się w naszym przedszkolu ŚWIĘTO RODZINY
Uroczystość zaczyna się o godzinie 16.00
W programie:
 • Występy dzieci
 • Poczęstunek
 • Zabawa w dmuchanym zamku
 • Bańki mydlane
 • Dyskoteka
Serdecznie zapraszamy!

Tematy kompleksowe na MAJ

język angielski grupa III

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o jedzeniu.

Zalożenia programowe:

Dziecko:

 • nauczy się nazw produktów spożywczych
 • wyrazi swoje pragnienia za pomocą czasownika „want”- chcieć
 • nauczy się śpiewać piosenek
 • pozna nowe słownictwo związane z jedzeniem
 • utrwali przymiotniki przeciwstawne
 • nauczy się zapraszać  do zabawy, wydawać  proste polecenia.

Gramatyka i struktury językowe:

 • Wyrażenia i struktury zdaniowe
 • What’s that? – co to jest?
 • it’s a banana- to jest banan
 • Do you like pizza?- Czy lubisz pizzę?
 • Yes, I do- tak, lubię / No, I don’t- Nie, nie lubię
 • Do you want a sandwich?- Czy chcesz kanapkę?
 • Yes, I do- tak/ No, I don’t- Nie
 • I’m hungry- jestem głodny
 • I’m thirsty- jestem spragniony
 • I’m full- jestem najedzony

Słownictwo (1-2 tydz maja)  :

fruit- owoce                  Pear- gruszka                            Plum-  śliwka           Apple-jabłko         banana- jabłko             orange- pomarańcza                cherries-wiśnie                                 strawberry-truskawka                grapes-winogrona

Określanie upodobania,

It’s yummy – to jest pyszne.

It’s yucky- To jest okropne.

I like…- Ja lubię…

I don’t like….- Nie lubię

(3-4 tydz maja) :

I’m hungry– Jestem głodny.

I’m thirsty- Jestem spragniony

tomatoes- pomidory       cheese-ser           ham-szynka          sausage-kiełbasa

mushroom-pieczarki       pineapple-ananas             pizza-pizza

Piosenki:

 1. Piosenka’’cherries are yummy’’ – wiśnie są pyszne.

 ( 1 -2 tydz maja)

I’ve got an apple to eat today

I’ve got an orange too

There’s a banana just for me

A pear and a plum for you!

But cherries, oh cherries,

Cherries are yummy!!!

But cherries, oh cherries,

Cherries for my tummy!!!

2  Lets make a pizza song ( 3- 4 tydz maja)

I’m hungry.

Me, too.

Let’s make a pizza.

 1. I love pizza. It’s delicious.

Let’s make a pizza, you and me.

I love pizza, it’s yummy.

Let’s make a pizza, you and me. I love pizza, it’s yummy.

Tomatoes. Salami. Mushrooms. Cheese. Oh, yeah!