Tematy na wrzesień

W tym miesiącu będziemy poruszać następujące tematy i zagadnienia:

 1. Poznajmy się!
 2. W naszym przedszkolu
 3.  Jesteśmy podobni, jesteśmy różni
 4. Bezpieczni na drodze

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 • poznanie imion dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • poznanie miejsc w sali, doskonalenie umiejętności orientacji w budowie ciała, manipulowania przedmiotami, rozwijanie sprawności małej motoryki, ćwiczenie umiejętności uprzejmego zwracania się do innych,
 • formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, wdrażanie do przestrzegania reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, integracja grupy
 • podawanie nazw niektórych stanów emocjonalnych, np. gniewu, poznanie sposobów na rozpoznawanie ich u siebie, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), orientacji w budowie ciała i przestrzeni, rozwijanie samodzielności dzieci, doskonalenie umiejętności współpracy
 • poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przedmiotach używanych w łazience, rozwijanie zainteresowań badawczych
 • poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie uważności, doskonalenie orientacji w budowie ciała, rozwijanie współpracy, wdrażanie do kulturalnego zachowania się, uczenie różnych sposobów powitania
 • poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia , wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie, dbałości o inne osoby w grupie, wzbudzanie szacunku do pracy innych osób
 • poznanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i zakazu, podawanie ich nazw, rozwijanie umiejętności klasyfikacji,

 

Dodatkowe atrakcje:

15.09- Dzień Kropki

20.09- Dzień Przedszkolaka

22.09- Pierwszy Dzień Jesieni

Tematy kompleksowe na WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

Poznajmy się
Bezpieczni na drodze

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne 

 • poznanie imion dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • doskonalenie umiejętności podawania nazw części ciała (w tym nazwy palców), doskonalenie orientacji w schemacie ciała, przeliczania, nawiązywanie relacji rówieśniczych, integrowanie grupy
 • poznanie miejsc w sali, poznanie sposobów na mieszanie kolorów, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, manipulowania przedmiotami, rozwijanie motoryki małej, ćwiczenie uprzejmego zwracania się do innych, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, wdrażanie do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, integracja grupy
 • poszerzenie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw, rozwijanie sprawności ruchowej, ilustrowanie piosenki ruchem, rozwijanie sprawności manualnej, integracja grupy, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przyborach higienicznych, rozwijanie zainteresowań badawczych i samodzielności badawczej, doskonalenie sprawności manualnej
 • poszerzenie wiedzy o samodzielnie tworzonych zabawkach, podawanie nazw kolorów, rozwijanie umiejętności muzycznych, ilustrowanie ruchem treści utworu, rozwijanie wyobraźni ruchowej i poczucia „pulsu” w muzyce, rozwijanie współpracy, nauka dbania o poczucie komfortu innych osób
 • utrwalenie wiedzy o nazwach i wyposażeniu pomieszczeń przedszkolnych i osobach pracujących w przedszkolu, dokonywanie analizy sylabowej, rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności
 • poznanie i nauka sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie uważności, doskonalenie orientacji w schemacie ciała, rozwijanie współpracy, wdrażanie do kulturalnego zachowania się
 • poszerzenie wiedzy o cechach koleżanek i kolegów, poznanie rymowanki, rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie koordynacji ruchowo-
  -słuchowej, rozwijanie sprawności językowej, słuchu fonematycznego, rozwijanie współpracy, integracja grupy, rozwijanie dbałości o innych, samodzielności
 • poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie, dbałości o inne osoby w grupie
 • poznanie podstawowych wiadomości na temat bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, rozwijanie współdziałania, empatii
 • poznanie wybranych znaków ostrzegawczych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności podawania nazw figur geometrycznych, kształtowanie umiejętności współpracy, dbałości o komfort innych dzieci w grupie
 • utrwalanie znajomości zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, rozpoznawanie i podawanie nazw wybranych znaków drogowych, kształtowanie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych materiałów, kształtowanie motoryki małej, zachęcanie do poznawania nowych faktur, wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych

Dodatkowe atrakcje:

 • 15.09. Dzień Kropki
 • 20.09. Dzień Przedszkolaka
 • 23.09. Pierwszy Dzień Jesieni

Tematy kompleksowe na WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

 • Poznajmy się
 • W naszym przedszkolu
 • Jesteśmy podobni, jesteśmy różni
 • Bezpieczni na drodze

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne):

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych,
 • doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, poznanie różnicy między pojęciami „wicher” i „wietrzyk”, ,; pięciolatek: doskonalenie umiejętności przeliczania, czytanie globalne; sześciolatek: poznanie słów związanych z osobami pracującymi w przedszkolu, doskonalenie przeliczania i klasyfikacji
 • doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, manipulowania przedmiotami, rozwijanie sprawności małej motoryki, , ćwiczenie umiejętności uprzejmego zwracania się do innych; ponadto sześciolatek: utrwalenie nazw i kształtu niektórych figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności tworzenia rytmów
 • formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, kształcenie zręczności i poczucia „pulsu” w muzyce,
 • nazywanie i rozpoznawanie niektórych stanów emocjonalnych, np. gniew, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku),
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, sprawności językowej, umiejętności klasyfikowania przedmiotów, dokonywanie analizy sylabowej,
 • poznanie słów oznaczających przeciwieństwa,
 • poznanie znaczenia słowa „przyjaciel”, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie współpracy, integracja dzieci
 • poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie logicznego myślenia,
 • poznanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i zakazu, nazywanie ich, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania,
 • rozpoznawanie prawej i lewej strony ciała, zachęcanie do poznawania nowych faktur, wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych

Inne atrakcje:

15.09 Międzynarodowy Dzień Kropki
20.09 Dzień Przedszkolaka
23.09 Pierwszy Dzień Jesieni

ZEBRANIE RODZICÓW

ZEBRANIE

Zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie ogólne,
które odbędzie się 

5 września 2022r. (poniedziałek) o godzinie 17.30.

Po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania w poszczególnych grupach.

Obecność obowiązkowa!

Prosimy o pozostawienie dzieci w domu.

WITAMY PO WAKACJACH

   Serdecznie witamy naszych przedszkolaków i ich rodziców po wakacyjnej przerwie.
Mamy nadzieje, że wypoczęci i z uśmiechem na twarzy wracacie w nasze przedszkolne progi.
Szczególnie ciepło witamy naszych nowych podopiecznych, którym życzymy szybkiej adaptacji oraz nawiązania wspaniałych znajomości. Wszystkim członkom naszej przedszkolnej społeczności życzymy dużo radości, słońca oraz wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym.

PRACA DLA PSYCHOLOGA

Przedszkole Miejskie nr 4 w Pruszkowie

zatrudni PSYCHOLOGA

praca od września 2022r. 1/2  etatu

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres pm4@miasto.pruszkow.pl