Aktualności

TEMATY KOMPLEKSOWE NA KWIECIEŃ

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH!

CZEKAMY NA WIELKANOC

DBAMY O ŚRODOWISKO

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

Dbamy o nasze zdrowie:

 • spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożycia słodyczy, chipsów), picie wody, kompotów, soków (ograniczanie napojów gazowanych), przezwyciężenie niechęci do nieznanych potraw.
 • tworzenie ogródka na parapecie i próbowanie swoich nowalijek;
 • przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych podczas każdej pogody;
 • zapobieganie chorobom poprzez zdrową żywność, aktywność sportową i ograniczanie siedzenia przed monitorem;
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem.

Wzmacnianie więzów w rodzinie:

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, związanych ze świętami Wielkanocy;
 • szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy;
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich;
 • tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości;

Ochrona przyrody:

 • poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód,  powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach;
 • nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew, niedeptanie trawników, klombów z kwiatami, nie zrywanie kwiatów;
 • segregowanie i wyrzucanie śmieci do kosza;
 • sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi;
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej;
 • wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznanie przedstawicieli ginących gatunków.

DODATKOWE ATRAKCJE:

4 kwietnia Dzień Marchewki

6 kwietnia Dzień Sportu

7 kwietnia Dzień Zdrowia

22 kwietnia Dzień Ziemi

Koncert „Łowiczanka z wielkanocnym koszykiem”- klarnet

Wielkanocny Zajączek- warsztaty plastyczne

Realizacja programu „Bohater Tygodnia”

JĘZYK ANGIELSKI:

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o owadach, zwierzętach wiejskich i Wielkanocy.

Założenia programowe:

Dziecko:

nauczy się nazywać i rozpoznawać zwierzęta i owady

zaśpiewa piosenki

utrwali kolory i cyfry 1-10

pozna nowe słownictwo związane z Wielkanocą

nauczy się kilku przymiotników przeciwstawnych

przypomni i utrwali nazwy części ciała i czynności ruchowych

Gramatyka i struktury językowe:

Utrwalamy poznane zwroty używane podczas:

Pokazywania przedmiotu: It is a….To jest..

Pytania o rzecz : What is ist? – Co to jest?

Proszenia: Please

Reagowanie na pytania?’

What can you see?- Co widzisz?

I can see- widzę….

What’s this?- co to jest?

It’s a rabbit. – to jest królik

Słownictwo:

1 -2 tydz. kwietnia  -słownictwo związane z Wielkanocą:

Happy Easter- wesołej Wielkanocy                                          look for- szukać

egg- jajko                                                                                 basket- koszyczek

bunny, rabbit – królik

zwierzęta wiejskie:

Duck- kaczka     sheep-owca       cow- krowa      pig- świnka

Look- patrz         springtime- wiosna                flowers-kwiaty      trees-drzewa

3- 4 tydz kwietnia:

owady:  ladybug- biedronka         butterfly-motyl        bumble bee- pszczoła

sky-niebo          high-wysoko           low-nisko

Piosenki:

 1. Piosenka „This is the way the bunny hops”

This is the way the bunny hops, Hop hop hop,

This is the way the bunny hops

On Easter day!

This is the way he wiggles his nose, Wiggle. wiggle, wiggle,

This is the way the bunny wiggles his nose .On Easter day!

This is the way he flops his ears, Flop, flop, flop.

This is the way he flops his ears , On Easter day!

This is the way he shakes his tail,  Shake, shake, shake,

This is the way he shakes his tail . On Easter day!

 1. Piosenka Spring friends- wiosenni przyjaciele

Butterfly, butterfly, butterfly. x3

Butter-, butter-, butter-, butter-, butterfly.

Ladybug, ladybug, ladybug. x3

Lady-, lady-, lady-, lady-, ladybug.

Bumblebee, bumblebee, bumblebee. x3

Bumble-, bumble-, bumble-, bumble-, bumblebee.

Butterfly, ladybug, and bumblebee.

Flying all around the trees

Ladybug, bumblebee, and butterfly.

Flying high into the sky.

TEMATY KOMPLEKSOWE NA KWIECIEŃ:

Chciałbym być sportowcem (04.04 -.08.04)

Wielkanoc (11.04 – 15.04)

Na Ziemi i w Kosmosie (19.04 – 22.04)

Jestem Polakiem (25.04 – 06.05)

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

Wspomaganie rozwoju ruchowego, uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równo-ważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem.

Wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków.

Poznawanie zasad dbania o przyrodę, m.in. wyrzucanie śmieci do kosza, niedeptanie trawników, klombów z kwiatami.

Obserwacja przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek;

Obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku);

Poznawanie świata: poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat, gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem, poznawanie zawodów związanych kosmosem, np. kosmonauty, astronoma.

Wskazywanie stolicy na mapie Polski, podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych (flagi, godła, hymnu), wskazywanie i nazywanie największej rzeki Polski, Bałtyku, gór (Tatr) oraz większych miast Polski;

Określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto), nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc.

DODATKOWE ATRAKCJE:

Koncert muzyczny „Łowiczanka z wielkanocnym koszykiem” (klarnet)

4 kwietnia Dzień Marchewki

6 kwietnia Dzień Sportu

7 kwietnia- Dzień Zdrowia

14 kwietnia- Dzień Patrzenia w Niebo

22 kwietnia- Dzień Ziemi

Brzydkie kaczątko- teatrzyk on-line

JĘZYK ANGIELSKI

(W tym miesiącu rozmawiać będziemy o zwierzętach domowych i wiejskich

Założenia programowe:

Dziecko:

nauczy się nazywać i rozpoznawać zwierzęta

zaśpiewa piosenkę oraz nauczy się wierszyka-rymowanki

utrwali kolory i cyfry 1-6

pozna nowe słownictwo związane z wiosną

nauczy się kilku przymiotników przeciwstawnych

Gramatyka i struktury językowe:

Utrwalamy poznane zwroty używane podczas:

Pokazywania przedmiotu: It is a….To jest..

Pytania o rzecz : What is ist? – Co to jest?

Proszenia: Please

Słownictwo:

(1 -2 tydz kwietnia)

I’ve got- ja mam           Carrot- marchewka                  Rabbit- królik

Photo- zdjęcie               Dog- pies                                    Bird- ptaszek

Cat- kot                          Turtle- żółw                                Fly- latać

(3- 4 tydz kwietnia)

Duck- kaczka     sheep-owca       cow- krowa      pig- świnka

Look- patrz         springtime- wiosna                flowers-kwiaty      trees-drzewa

zwroty: ( Dzieci osłuchują się ze zwrotami, próbują samodzielnej wypowiedzi)

The sheep is white.- Owca jest biała.

One sheep is black- 1 owieczka jest czarna

The pig is pink- świnka jest różowa

It’s big- (To) jest duża/y

I like cows- Lubię krówki itp.

Wierszyki /Piosenki:

 1. Wierszyk – I like pets- Lubię zwierzątka ( 1-2 tydz kwietnia)

One, two,

One,  two, three

I like cat and cat likes me.

One, two,

One, two, three

I like dog and dog likes me.

One, two,

One, two, three

I like rabbit and rabbit likes me.

 1. Piosenka ” On the farm- na farmie”

What is it ?

It’s a duck. quack quack!

What is it ?

It’s a pig. oik oik!

What is it ?

It’s a sheep. baaa baaa!

What is it?

It’s a cow, moo moo!