Rozdanie nagród

Dzieci z naszego Przedszkola, inspirowane przez swoje Nauczycielki oraz Rodziców, często zaangażowane są w różnorodne konkursy i akcje. Zauważyliśmy, że co kwartał niezbędne jest spotkanie w jednym miejscu, aby Pani Dyrektor mogła wręczyć dyplomy i upominki.

Tym razem były to konkursy: plastyczny pt. „Ogród Różności”, zorganizowany przez Przedszkole Miejskie nr 14 „Różany Ogród” w Pruszkowie, literacko- plastyczny „Moja bajeczka” z Przedszkola Miejskiego nr 8 oraz ekologiczny pt. „Dzieci chronią środowisko. Środowisko przyjazne dzieciom”, organizowany przez AuraEko w Pruszkowie.

Naszym Wychowankom same uczestnictwo w takich konkursach przynosi radość, a co dopiero, jak są nagradzani! Dziękujemy wszystkim za wysiłek w osiągnięcie tego wyniku!