Dzień Edukacji Narodowej

Trudno wyobrazić sobie pełnię jesieni bez uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, podczas której jedna z grup umila występem tę okoliczność. W tym roku śpiewanie i recytowanie wierszy przypadło Grupie III, Sówkom.  Na ten wyjątkowy apel przyszły wszystkie przedszkolaki, nauczycielki, pracownicy przedszkola oraz Pani Dyrektor. Nawet  Żbik z kącika „Pruszków ze Żbikiem- poznasz, polubisz” obserwował uważnie występy!

Występ rozpoczęliśmy uroczystym „Sto lat”, śpiewanym przez zgromadzone przedszkolaki. Następnie piosenki i wiersze, recytowane przez Sówki, podkreśliły wagę tego święta. Na koniec życzenia złożyła Pani Dyrektor i wszystkim Pracownikom wręczyła piękne dyplomy. Poczęstunek, przygotowany przez Radę Rodziców, dopełnił dzieła. To był bardzo miły dzień dla wszystkich! Dziękujemy!