Tematy kompleksowe na czerwiec

Tematy kompleksowe :

 1. Lato -czas zabawy (6- 10.06.)
 2. Kolorowe lato (13-17.06.)
 3. Żegnamy przedszkole (20-24.06.)
 4. Do widzenia! (27-30.06.)

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: akceptacja innego człowieka, odpoczynek;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, ł, h, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Codzienne aktywności:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Do przedszkola” lub „Witaj…”;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
 • zestaw ćwiczeń porannych nr 19, 20;
 • zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19, 20;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – spacer w okolicy przedszkola – wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

Dodatkowe atrakcje :

 • Piknik rodzinny (wspólna zabawa i integracja);
 • Koncert muzyczny „Morskie opowieści” (gitara);
 • Uroczyste pożegnanie 6-latków ;
 • Warsztaty w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie.

Język angielski

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o pojazdach i  o wakacjach.

Założenia programowe:

Dziecko:

 • pozna słownictwo z kategorii „wakacje” i „pojazdy”
 • wyrazi swoje pragnienia za pomocą czasownika „want”- chcieć
 • nauczy się śpiewać piosenek
 • nauczy się zapraszać  do zabawy, wydawać  proste polecenia
 • utrwali przymiotniki przeciwstawne; fast-slow, high-low
 • ćwiczy sprawność rąk oraz percepcję wzrokową

Gramatyka i struktury językowe:

Wyrażenia i struktury zdaniowe

 • What’s that? – co to jest?
 • it’s a car – to jest samochód
 • Where are you going? osłuchiwanie się z pytaniem (gdzie idziesz?)
 • I’m going at the beach- Idę na plażę (próba samodzielnej wypowiedzi)
 • What do you want to do today? Co chcesz dzisiaj robić?
 • Let’s go to the beach.- Chodźmy na plażę
 • I want to go to the river- chcę iść nad rzekę.
 • That was fun, let’s do it again- Była super zabawa. Jeszcze raz!
 • = Pewnie

Słownictwo

(1-2 tydz )  : vehicles- pojazdy    car-samochód   train-pociąg      boat-łódka

airplane-samolot    bike-rower    bus-autobus  fast- szybko    slow- wolno

high- wysoko      low- nisko        row- wiosłować

(3-4 tydz ) :

Starfish- rozgwiazda

Lobster- homar

Pufferfish- rybka rozdymka

Mountains- gory          River- rzeka              village-wieś        beach-plaża

Lake- jezioro              See- morze                Forest-las

Piosenki Driving in my car.

Driving in my car. Vroom vroom vroom.  x2

Driving very fast. Vroom vroom vroom.

Driving very slow. Vroom vroom vroom.

I like driving. Driving in my car.

Riding on my bike. Pedal pedal pedal. x2

Riding very fast Pedal pedal pedal.

Riding very slow Pedal pedal pedal.

I like riding, Riding on my bike

Rowing in my boat, Splash splash splash,x2

Rowing very fast Splash splash splash,

Rowing very slow. Splash splash splash.

I like rowing. Rowing in my boat.

Riding on my train. Choo, choo, choo. x2

Riding very fast. Choo, choo, choo.

Riding very slow. Choo, choo, choo.

I like riding. Riding on my train.

Flying in my airplane. Whoosh whooshx2

Flying very high. Whoosh whoosh.

Flying very low. Whoosh whoosh.

I like flying. Flying in my airplane.

 1. Piosenka ‘’ beach”

Hey what do you want to do today?

Let’s go to the beach.

Yeah!

Beach, beach I like the beach.

Starfish.

Beach, beach I like the beach.

Clam, clam.

Beach, beach, I like the beach.

Lobster.

Beach, beach, beach.

Pufferfish.

That was fun, let’s do it again!

Sure.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na maj

Tematy kompleksowe:

 1. Książka – mój przyjaciel (2-6.05.)
 2. Baśnie, bajki, legendy (9-13.05.)
 3. Dbamy o nasze bezpieczeństwo (16-20.05.)
 4. Rodzina razem się trzyma (23-27.05.)
 5. Ja i moi bliscy (30.05.-03.06.)

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • wprowadzenie pojęć: szacunek do książek, miłość;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania się na drodze;
 • utrwalenie numerów alarmowych;
 • zapoznanie z zasadami ewakuacji;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i ,t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, ł, h, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

Codzienne aktywności:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Do przedszkola” lub „Witaj…”;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
 • zestaw ćwiczeń porannych nr 17, 18;
 • zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17, 18;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – spacer w okolicy przedszkola – wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

Dodatkowe atrakcje:

 • Realizacja modułu „Misiowy Bajarz” oraz „Misiowe zajęcia pod chmurką”z projektu „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”;
 • Realizacja ekowyzwania z projektu „Ekokulturalne przedszkole” – „Mobilna minikuchnia błotna”;
 • Realizacja projektu „Pruszków ze Żbikiem poznasz, polubisz”;
 • Wycieczka do „Osady Przygody” w Wysychach – 20.05.
 • Koncert „Leśny festiwal” (klarnet);
 • Występ grupy na „Festiwalu Przedszkolaków” podczas obchodów Dni Pruszkowa – 29.05.

Tematy kompleksowe na MAJ

język angielski grupa III

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o jedzeniu.

Zalożenia programowe:

Dziecko:

 • nauczy się nazw produktów spożywczych
 • wyrazi swoje pragnienia za pomocą czasownika „want”- chcieć
 • nauczy się śpiewać piosenek
 • pozna nowe słownictwo związane z jedzeniem
 • utrwali przymiotniki przeciwstawne
 • nauczy się zapraszać  do zabawy, wydawać  proste polecenia.

Gramatyka i struktury językowe:

 • Wyrażenia i struktury zdaniowe
 • What’s that? – co to jest?
 • it’s a banana- to jest banan
 • Do you like pizza?- Czy lubisz pizzę?
 • Yes, I do- tak, lubię / No, I don’t- Nie, nie lubię
 • Do you want a sandwich?- Czy chcesz kanapkę?
 • Yes, I do- tak/ No, I don’t- Nie
 • I’m hungry- jestem głodny
 • I’m thirsty- jestem spragniony
 • I’m full- jestem najedzony

Słownictwo (1-2 tydz maja)  :

fruit- owoce                  Pear- gruszka                            Plum-  śliwka           Apple-jabłko         banana- jabłko             orange- pomarańcza                cherries-wiśnie                                 strawberry-truskawka                grapes-winogrona

Określanie upodobania,

It’s yummy – to jest pyszne.

It’s yucky- To jest okropne.

I like…- Ja lubię…

I don’t like….- Nie lubię

(3-4 tydz maja) :

I’m hungry– Jestem głodny.

I’m thirsty- Jestem spragniony

tomatoes- pomidory       cheese-ser           ham-szynka          sausage-kiełbasa

mushroom-pieczarki       pineapple-ananas             pizza-pizza

Piosenki:

 1. Piosenka’’cherries are yummy’’ – wiśnie są pyszne.

 ( 1 -2 tydz maja)

I’ve got an apple to eat today

I’ve got an orange too

There’s a banana just for me

A pear and a plum for you!

But cherries, oh cherries,

Cherries are yummy!!!

But cherries, oh cherries,

Cherries for my tummy!!!

2  Lets make a pizza song ( 3- 4 tydz maja)

I’m hungry.

Me, too.

Let’s make a pizza.

 1. I love pizza. It’s delicious.

Let’s make a pizza, you and me.

I love pizza, it’s yummy.

Let’s make a pizza, you and me. I love pizza, it’s yummy.

Tomatoes. Salami. Mushrooms. Cheese. Oh, yeah!

TEMATY KOMPLEKSOWE NA KWIECIEŃ

Święta, Święta, biją dzwony!

Wielkanoc

Z kulturą za pan brat!

Jestem kulturalny

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 • wprowadzenie pojęć: radość, kultura;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała- prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

DODATKOWE ATRAKCJE:

Koncert muzyczny pt. Łowiczanka z wielkanocnym koszykiem”,

Projekt „Ekokulturalne przedszkole”- wyzwanie  nr 8.

Kontynuacja realizacji projektu „ Mały Miś w świecie  Wielkiej Literatury”- moduł „ Misiowy bajarz”.

JĘZYK ANGIELSKI:

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o zwierzętach wiejskich i Wielkanocy.

Założenia programowe:

Dziecko:

nauczy się nazywać i rozpoznawać zwierzęta wiejskie

zaśpiewa piosenki

utrwali kolory i cyfry 1-12

pozna nowe słownictwo związane z Wielkanocą

nauczy się kilku przymiotników przeciwstawnych

przypomni i utrwali nazwy części ciała i czynności ruchowych

Gramatyka i struktury językowe:

1.Krótkie wypowiedzi.

Budowa zdań z czasownikami ‘’like- lubić” oraz ’’have got- mieć”

I have a pet- Mam zwierzątko.

Have you got a pet?- czy ty masz zwierzątko?

I like birds- Lubię ptaki.

Do you like dogs? – Czy Ty lubisz psy?

 1. Reagowanie na pytania.

What can you see?- Co widzisz?

I can see- widzę….

What’s this?- co to jest?

It’s a rabbit. – to jest królik

Słownictwo:

(1 -2 tydz kwietnia)  słownictwo związane z Wielkanocą:

Happy Easter- wesołej Wielkanocy                                          look for- szukać

egg-                                       basket- koszyczek                    bunny, rabbit – królik

(3- 4 tydz kwietnia)  zwierzęta wiejskie:

Duck- kaczka     sheep-owca       cow- krowa      pig- świnka        goat-koza

horse- koń          mice-myszy,                  rooster –kogut           chicken –kurczak

Piosenki:

 1. Piosenka ” Easter Rabbit- wielkanocny królik”

You put your bunny ears in,

You put your bunny ears out,

You put your bunny ears in,

And you shake them all about.

You do the Bunny-Pokey,

And you hop yourself around— That’s what it’s all about!

You put your bunny paws in;

You put your bunny paws out, You put your bunny paws in,

And you shake them all about.

You do the Bunny-Pokey,

And you hop yourself around— That’s what it’s all about!

 1. Piosenka „Animals on the farm”- zwierzęta na farmie

The ducks on the farm say „Quack, quack, quack.

The mice on the farm say „Squeak, squeak, squeak.”

The chickens on the farm say „Cluck, cluck, cluck.”

„Quack. Squeak. Cluck.”

The pigs on the farm say, „Oink, oink, oink.”

The goats on the farm say „Meh, meh, meh.”

The sheep on the farm say „Baa, baa, baa.”

„Oink. Meh. Baa.”

The horses on the farm say, „Neigh, neigh, neigh.”

The cows on the farm say, „Moo, moo, moo.”

The roosters on the farm say, „Cock-a-doodle-doo.”

„Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo.” „Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo.”