Tematy na wrzesień

W tym miesiącu będziemy poruszać następujące tematy i zagadnienia:

 1. Poznajmy się!
 2. W naszym przedszkolu
 3.  Jesteśmy podobni, jesteśmy różni
 4. Bezpieczni na drodze

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 • poznanie imion dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • poznanie miejsc w sali, doskonalenie umiejętności orientacji w budowie ciała, manipulowania przedmiotami, rozwijanie sprawności małej motoryki, ćwiczenie umiejętności uprzejmego zwracania się do innych,
 • formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, wdrażanie do przestrzegania reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, integracja grupy
 • podawanie nazw niektórych stanów emocjonalnych, np. gniewu, poznanie sposobów na rozpoznawanie ich u siebie, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), orientacji w budowie ciała i przestrzeni, rozwijanie samodzielności dzieci, doskonalenie umiejętności współpracy
 • poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przedmiotach używanych w łazience, rozwijanie zainteresowań badawczych
 • poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie uważności, doskonalenie orientacji w budowie ciała, rozwijanie współpracy, wdrażanie do kulturalnego zachowania się, uczenie różnych sposobów powitania
 • poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia , wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie, dbałości o inne osoby w grupie, wzbudzanie szacunku do pracy innych osób
 • poznanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i zakazu, podawanie ich nazw, rozwijanie umiejętności klasyfikacji,

 

Dodatkowe atrakcje:

15.09- Dzień Kropki

20.09- Dzień Przedszkolaka

22.09- Pierwszy Dzień Jesieni