Tematy kompleksowe CZERWIEC

język angielski

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o przyjaźni i wakacjach.

Założenia programowe:

Dziecko:

 • pozna słownictwo z kategorii „wakacje”
 • nauczy się śpiewać piosenek
 • utrwali przymiotniki przeciwstawne long-short, far-near
 • nauczy się zapraszać  do zabawy, wydawać  proste polecenia.

Gramatyka i struktury językowe:

Wyrażenia i struktury zdaniowe

 • What’s that? – co to jest?
 • it’s a river – to jest rzeka
 • Where do you want? osłuchiwanie się z pytaniem (co chcesz?)
 • I want to go to the river- chcę iść nad rzekę. (próba samodzielnej wypowiedzi)

Słownictwo

(1-2 tydz )  :

summer holidays- letnie wakacje

fun-zabawa

step- krok

everybody-wszyscy

kick- kopnięcie

(3-4 tydz ) :

Mountains- gory          River- rzeka              village-wieś        beach-plaża

Lake- jezioro              See- morze                Forest-las           friend – przyjaciel

Zwroty:

Jump with me- skacz ze mną

Come on everybody – chodźcie wszyscy

Hold hands- trzymajmy się za ręce

let’s sing- zaśpiewajmy

Piosenki:

1.Piosenka Conga (1-2 tydz)

Everybody conga!

KIDS: Everybody conga!

Let’s dance the conga!

KIDS: Everybody – Conga!

Everybody – STEP!

Step, step, step, kick! x6

itd….

2  . Piosenka ( 3- 4 tydzień) „The summer holiday song’’

Summer holidays!

Jump with me

In the sea!

Summer holidays!

Splash, splash, happily

In summer x2

On summer  holiday!

Tematy kompleksowe na MAJ

język angielski grupa II

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o jedzeniu i rodzinie.

Założenia programowe:

Dziecko:

 • pozna słownictwo z kategorii „jedzenie”
 • wyrazi swoje upodobania za pomocą czasownika „like”- lubić
 • nauczy się śpiewać piosenek
 • utrwali przymiotniki przeciwstawne cold-hot,  yummy-yucky
 • utrwali słownictwo z kategorii „rodzina”
 • nauczy się zapraszać  do zabawy, wydawać  proste polecenia.

Gramatyka i struktury językowe:

Wyrażenia i struktury zdaniowe

 • What’s that? – co to jest?
 • it’s a banana- to jest banan
 • Do you like pizza?- Czy lubisz pizzę?( osłuchiwanie się z pytaniem )
 • Yes, I do- tak, lubię / No, I don’t- Nie, nie lubię (próba samodzielnej wypowiedzi)

Słownictwo (1-2 tydz maja)  :

ice creams- lody                            cake-ciasto           Apple-jabłko         banana- jabłko

chicken-kurczak                     chocolate-czekolada          pizza-pizza                      sweets-słodycze

Określanie upodobania,

It’s yummy – to jest pyszne.

It’s yucky- To jest okropne.

I like…- Ja lubię…

I don’t like….- Nie lubię

(3-4 tydz maja) :

a)przypomnienie nazw członków rodziny:

mummy- mama       daddy-tata         family- rodzina       brother- brat        sister-siostra

baby-dzidziuś                   I -ja      grandma- babcia        grandpa-dziadzio

family-rodzinka

hugs-uściski                      kisses-buziaki

 1. b) rozszerzenie słownictwa z kategorii 'Jedzenie”:

tomatoes- pomidory       cheese-ser           ham-szynka          sandwich-kanapka

Piosenki:

 1. Piosenka ‘’ In the fridge””- w lodówce. (1-2 tydz maja)

Chocolate in the fridge

Cake in the fridge

Ice cream in the fridge

Bananas in the fridge

Chicken in the fridge

Apples in the fridge

2  Hugs and kisses- song for parents. Piosenka dla rodziców ( 3- 4 tydzień)

Hugs and kisses  x2

just for you! x2

just to tell you Mummy

I love you!

Hugs and kisses  x2

just for you! x2

just to tell you Daddy

I love you!

TEMATY KOMPLEKSOWE NA KWIECIEŃ

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH!

CZEKAMY NA WIELKANOC

DBAMY O ŚRODOWISKO

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

Dbamy o nasze zdrowie:

 • spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożycia słodyczy, chipsów), picie wody, kompotów, soków (ograniczanie napojów gazowanych), przezwyciężenie niechęci do nieznanych potraw.
 • tworzenie ogródka na parapecie i próbowanie swoich nowalijek;
 • przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych podczas każdej pogody;
 • zapobieganie chorobom poprzez zdrową żywność, aktywność sportową i ograniczanie siedzenia przed monitorem;
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem.

Wzmacnianie więzów w rodzinie:

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, związanych ze świętami Wielkanocy;
 • szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy;
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich;
 • tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości;

Ochrona przyrody:

 • poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód,  powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach;
 • nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew, niedeptanie trawników, klombów z kwiatami, nie zrywanie kwiatów;
 • segregowanie i wyrzucanie śmieci do kosza;
 • sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi;
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej;
 • wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznanie przedstawicieli ginących gatunków.

DODATKOWE ATRAKCJE:

4 kwietnia Dzień Marchewki

6 kwietnia Dzień Sportu

7 kwietnia Dzień Zdrowia

22 kwietnia Dzień Ziemi

Koncert „Łowiczanka z wielkanocnym koszykiem”- klarnet

Wielkanocny Zajączek- warsztaty plastyczne

Realizacja programu „Bohater Tygodnia”

JĘZYK ANGIELSKI:

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o owadach, zwierzętach wiejskich i Wielkanocy.

Założenia programowe:

Dziecko:

nauczy się nazywać i rozpoznawać zwierzęta i owady

zaśpiewa piosenki

utrwali kolory i cyfry 1-10

pozna nowe słownictwo związane z Wielkanocą

nauczy się kilku przymiotników przeciwstawnych

przypomni i utrwali nazwy części ciała i czynności ruchowych

Gramatyka i struktury językowe:

Utrwalamy poznane zwroty używane podczas:

Pokazywania przedmiotu: It is a….To jest..

Pytania o rzecz : What is ist? – Co to jest?

Proszenia: Please

Reagowanie na pytania?’

What can you see?- Co widzisz?

I can see- widzę….

What’s this?- co to jest?

It’s a rabbit. – to jest królik

Słownictwo:

1 -2 tydz. kwietnia  -słownictwo związane z Wielkanocą:

Happy Easter- wesołej Wielkanocy                                          look for- szukać

egg- jajko                                                                                 basket- koszyczek

bunny, rabbit – królik

zwierzęta wiejskie:

Duck- kaczka     sheep-owca       cow- krowa      pig- świnka

Look- patrz         springtime- wiosna                flowers-kwiaty      trees-drzewa

3- 4 tydz kwietnia:

owady:  ladybug- biedronka         butterfly-motyl        bumble bee- pszczoła

sky-niebo          high-wysoko           low-nisko

Piosenki:

 1. Piosenka „This is the way the bunny hops”

This is the way the bunny hops, Hop hop hop,

This is the way the bunny hops

On Easter day!

This is the way he wiggles his nose, Wiggle. wiggle, wiggle,

This is the way the bunny wiggles his nose .On Easter day!

This is the way he flops his ears, Flop, flop, flop.

This is the way he flops his ears , On Easter day!

This is the way he shakes his tail,  Shake, shake, shake,

This is the way he shakes his tail . On Easter day!

 1. Piosenka Spring friends- wiosenni przyjaciele

Butterfly, butterfly, butterfly. x3

Butter-, butter-, butter-, butter-, butterfly.

Ladybug, ladybug, ladybug. x3

Lady-, lady-, lady-, lady-, ladybug.

Bumblebee, bumblebee, bumblebee. x3

Bumble-, bumble-, bumble-, bumble-, bumblebee.

Butterfly, ladybug, and bumblebee.

Flying all around the trees

Ladybug, bumblebee, and butterfly.

Flying high into the sky.