Tematy kompleksowe CZERWIEC

Język angielski

grupa  IV (dzieci młodsze)

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o pojazdach i  o wakacjach.

Założenia programowe:

Dziecko:

 • pozna słownictwo z kategorii „wakacje” i „pojazdy”
 • wyrazi swoje pragnienia za pomocą czasownika „want”- chcieć
 • nauczy się śpiewać piosenek
 • nauczy się zapraszać  do zabawy, wydawać  proste polecenia
 • utrwali przymiotniki przeciwstawne; fast-slow, high-low
 • ćwiczy sprawność rąk oraz percepcję wzrokową

Gramatyka i struktury językowe:

Wyrażenia i struktury zdaniowe

 • What’s that? – co to jest?
 • it’s a car – to jest samochód
 • Where are you going? osłuchiwanie się z pytaniem (gdzie idziesz?)
 • I’m going at the beach- Idę na plażę (próba samodzielnej wypowiedzi)
 • What do you want to do today? Co chcesz dzisiaj robić?
 • Let’s go to the beach.- Chodźmy na plażę
 • I want to go to the river- chcę iść nad rzekę.
 • That was fun, let’s do it again- Była super zabawa. Jeszcze raz!
 • = Pewnie

Słownictwo

(1-2 tydz )  : vehicles- pojazdy    car-samochód   train-pociąg      boat-łódka

airplane-samolot    bike-rower    bus-autobus  fast- szybko    slow- wolno

high- wysoko      low- nisko        row- wiosłować

(3-4 tydz ) :

Starfish- rozgwiazda

Lobster- homar

Pufferfish- rybka rozdymka

Mountains- gory          River- rzeka              village-wieś        beach-plaża

Lake- jezioro              See- morze                Forest-las

Piosenki Driving in my car.

Driving in my car. Vroom vroom vroom.  x2

Driving very fast. Vroom vroom vroom.

Driving very slow. Vroom vroom vroom.

I like driving. Driving in my car.

Riding on my bike. Pedal pedal pedal. x2

Riding very fast Pedal pedal pedal.

Riding very slow Pedal pedal pedal.

I like riding, Riding on my bike

Rowing in my boat, Splash splash splash,x2

Rowing very fast Splash splash splash,

Rowing very slow. Splash splash splash.

I like rowing. Rowing in my boat.

Riding on my train. Choo, choo, choo. x2

Riding very fast. Choo, choo, choo.

Riding very slow. Choo, choo, choo.

I like riding. Riding on my train.

Flying in my airplane. Whoosh whooshx2

Flying very high. Whoosh whoosh.

Flying very low. Whoosh whoosh.

I like flying. Flying in my airplane.

 1. Piosenka ‘’ beach”

Hey what do you want to do today?

Let’s go to the beach.

Yeah!

Beach, beach I like the beach.

Starfish.

Beach, beach I like the beach.

Clam, clam.

Beach, beach, I like the beach.

Lobster.

Beach, beach, beach.

Pufferfish.

That was fun, let’s do it again!

Sure.

GRUPA STARSZA

W tym miesiącu na naszych zajęciach będziemy rozmawiać o pojazdach i wakacjach.

Założenia programowe:

Dziecko:

 • pozna słownictwo z kategorii „wakacje” i „pojazdy”
 • wyrazi swoje pragnienia za pomocą czasownika „want”- chcieć
 • nauczy się śpiewać piosenek
 • nauczy się zapraszać  do zabawy, wydawać  proste polecenia
 • pozna nazwy dni tygodnie i historię ich pochodzenia
 • ćwiczy sprawność rąk oraz percepcję wzrokową

Gramatyka i struktury językowe:

Wyrażenia i struktury zdaniowe

 • What are you doing? – co robisz?
 • I’m driving (a car)
 • Where are you going?
 • I’m going at the beach- Idę na plażę (próba samodzielnej wypowiedzi)
 • What do you want to do today? Co chcesz dzisiaj robić?
 • I want to go to the river- chcę iść nad rzekę.
 • Hurry up- pośpiesz się!
 • Follow me!- Podążaj za mną !
 • Look out! – Uważaj!

Słownictwo:

1-2 tydz czerwca:

Mountains- gory          River- rzeka              village-wieś        beach-plaża

Lake- jezioro              See- morze                Forest-las

2-3 tydz. czerwca- wprowadzenie nazw dni tygodnia

Monday-poniedziałek               Tuesday- wtorek

Wednesday- środa ,                 Thursday- czwartek

Friday- piątek                        Saturday- sobota

Sunday- niedziela

3-4 tydz  czerwca- poznajemy nazw pojazdów- VEHICLES

vehicles- pojazdy    car-samochód   train-pociąg      boat-łódka

airplane-samolot    bike-rower    bus-autobus            fire engine- straż pożarna

underground-metro        truck /lorry-cięzarówka        ambulance- karetka

Piosenki/wiersze

1.Holidays song ( 1-2 tydz czerwca)

I want to go to the mountains

I want to go to the zoo

holidays x2

I want to go to the swimming pool

I want to go to the beach

holidays x2

I want to go to the park

I want to go to the fair

holidays x2

hooray!

 1. Wierszyk “ Days of the week”

Sunday, Monday, Tuesday too.
Wednesday, Thursday just for you.
Friday, Saturday that’s the end .
Now let’s say those days again!
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday!

 1. Piosenka ” Let’s be planes”

Let’s sing a song about planes, boats, trains and cars.

Here we go!

Now let’s be planes, planes, planes flying through the sky.

Planes, planes, planes flying through the sky.

Here we go!

Now let’s be boats, boats, boats floating on the sea.

Boats, boats, boats floating on the sea.

Watch out!

Now let’s be trains, trains, trains rolling down the track.

Trains, trains, trains rolling down the track.

Choo choo! Yeah!

Now let’s be cars, cars, cars driving down the road.

Cars, cars, cars driving down the road.

Follow me!

Look out!

Zamierzenia Grupy IV na Maj

TEMATY KOMPLESOWE :

 • KTO TY JESTEŚ ?
 • JAK POWSTAJE KSIĄŻA ?
 • BEZPIECZNI NA DRODZE
 • MAMA I TATA
 • MOJE ZWIERZATKO

Zamierzenia  dydaktyczno-wychowawcze:

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych, muzycznych.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej, poznawanie symboli narodowych.
 • Nauka piosenek i pąsów.
 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych i w szatni.
 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
 • Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
 • Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
 • Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Wprowadzenie litery f,F, kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.
 • Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
 • Uświadomienie dzieciom, że zwierzęta też przeżywają emocje, odczuwają radość i ból.
 • Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc (przychodnia weterynaryjna) i osób tam pracujących (weterynarz).
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 9- rozwijanie myślenia matematycznego.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności, dodawania i odejmowania.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
 • Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, składanie obrazka z części – przygotowanie do czytania i pisania.
 • Zachęcanie do improwizowania i wyrażania siebie w formach plastycznych, muzycznych i ruchowych.
 • Poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze.
 • Utrwalanie umiejętności bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.
 • Poznanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu, zakazu oraz nazywanie ich.
 • Poznanie różnych dźwięków z otoczenia
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 17, 18.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6, 7.

język angielski

Grupa młodsza

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o jedzeniu.

Zalożenia programowe:

Dziecko:

 • nauczy się nazw produktów spożywczych
 • wyrazi swoje pragnienia za pomocą czasownika „want”- chcieć
 • nauczy się śpiewać piosenek
 • pozna nowe słownictwo związane z jedzeniem
 • utrwali przymiotniki przeciwstawne
 • nauczy się zapraszać  do zabawy, wydawać  proste polecenia.

Gramatyka i struktury językowe:

 • Wyrażenia i struktury zdaniowe
 • What’s that? – co to jest?
 • it’s a banana- to jest banan
 • Do you like pizza?- Czy lubisz pizzę?
 • Yes, I do- tak, lubię / No, I don’t- Nie, nie lubię
 • Do you want a sandwich?- Czy chcesz kanapkę?
 • Yes, I do- tak/ No, I don’t- Nie
 • I’m hungry- jestem głodny
 • I’m thirsty- jestem spragniony
 • I’m full- jestem najedzony

Słownictwo (1-2 tydz maja)  :

fruit- owoce                  Pear- gruszka                            Plum-  śliwka           Apple-jabłko         banana- jabłko             orange- pomarańcza                cherries-wiśnie                                 strawberry-truskawka                grapes-winogrona

Określanie upodobania,

It’s yummy – to jest pyszne.

It’s yucky- To jest okropne.

I like…- Ja lubię…

I don’t like….- Nie lubię

(3-4 tydz maja) :

I’m hungry– Jestem głodny.

I’m thirsty- Jestem spragniony

tomatoes- pomidory       cheese-ser           ham-szynka          sausage-kiełbasa

mushroom-pieczarki       pineapple-ananas             pizza-pizza

Piosenki:

 1. Piosenka’’cherries are yummy’’ – wiśnie są pyszne.

 ( 1 -2 tydz maja)

I’ve got an apple to eat today

I’ve got an orange too

There’s a banana just for me

A pear and a plum for you!

But cherries, oh cherries,

Cherries are yummy!!!

But cherries, oh cherries,

Cherries for my tummy!!!

2  Lets make a pizza song ( 3- 4 tydz maja)

I’m hungry.

Me, too.

Let’s make a pizza.

 1. I love pizza. It’s delicious.

Let’s make a pizza, you and me.

I love pizza, it’s yummy.

Let’s make a pizza, you and me. I love pizza, it’s yummy.

Tomatoes. Salami. Mushrooms. Cheese. Oh, yeah!

 Grupa   starsza

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o przyborach szkolnych (1-2 tydz maja) i o jedzeniu (3-4tydz maja)

Założenia programowe:

Dziecko:

 • nauczy się nazw przyborów szkolnych
 • wyrazi swoje pragnienia za pomocą czasownika want- chcieć
 • nauczy się śpiewać piosenek
 • pozna nowe słownictwo- produkty żywnościowe
 • utrwali liczebniki 1-20
 • utrwali przymiotniki przeciwstawne
 • nauczy się zapraszać  do zabawy, wydawać  proste polecenia.

Gramatyka i struktury językowe:

Wyrażenia i struktury zdaniowe

1.Określanie upodobania:

 • It’s yummy – to jest pyszne.
 • It’s yucky- To jest okropne.
 • I like…- Ja lubię…
 • I don’t like….- Nie lubię

2.Zwroty:

 • I’m hungry– Jestem głodny.
 • I’m thirsty- Jestem spragniony
 • i’m full -jestem najedzony
 • It’s time for picnic– czas na pinik

Słownictwo:

(1-2 tydz maja)

 Ruler- linijka            Book- książka              Bag- torba, plecak

 Pencil- ołówek            Pen- długopis          Pencil-case – piórnik

(od 3 tyg maja) :

Sweet- słodki     salty-słony

Eat- jeść                                              Sandwiches- kanapki                       Nuts- orzeszki                                     Juice- sok                                           Tomatoes- pomidory                          Ham- szynka

Cheese- ser                                       Milk-mleko                                       Cucumber- ogórek                            Biscuits- herbatniki                         Tea- herbata

Piosenki:

( 1 -2 tydz maja)

 1. What’s in my bag?

What’s in my bag?

There is a book. A book!

What’s in my bag?

There is a ruler. A ruler!

What’s in my bag?

There is a pencil. A pencil!

What’s in my bag?

There is a pen. A pen!

There’s a book, there’s a ruler,

There’s a pencil, there’s a pen.

What’s in my bag?

There is a pencil-case.

2 Piosenka  ’’Please”   ( 3- 4 tydz maja)

Sandwiches, Nuts and juice

Tomatoes and cheese

Biscuits!!!

Please, please, please

I’m so hungry, I’m thirsty, too.

It’s time for picnic

For me and you!!!

TEMATY KOMPLEKSOWE NA KWIECIEŃ

Na wsi

Święta Wielkanocne

Praca rolnika

Chronimy środowisko

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.

Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;

Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą cyfr(1–8) i znaków (=, +).

Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

Wprowadzenie liter j, J; w, W; f, F odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.

DODATKOWE ATRAKCJE:

JĘZYK ANGIELSKI:

Język angielski w kwietniu

GRUPA MŁODSZA:

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o zwierzętach wiejskich i Wielkanocy.

Założenia programowe:

Dziecko:

nauczy się nazywać i rozpoznawać zwierzęta wiejskie

zaśpiewa piosenki

utrwali kolory i cyfry 1-12

pozna nowe słownictwo związane z Wielkanocą

nauczy się kilku przymiotników przeciwstawnych

przypomni i utrwali nazwy części ciała i czynności ruchowych

Gramatyka i struktury językowe:

1.Krótkie wypowiedzi.

Budowa zdań z czasownikami ‘’like- lubić” oraz ’’have got- mieć”

I have a pet- Mam zwierzątko.

Have you got a pet?- czy ty masz zwierzątko?

I like birds- Lubię ptaki.

Do you like dogs? – Czy Ty lubisz psy?

 1. Reagowanie na pytania.

What can you see?- Co widzisz?

I can see- widzę….

What’s this?- co to jest?

It’s a rabbit. – to jest królik

Słownictwo:

(1 -2 tydz kwietnia)  słownictwo związane z Wielkanocą:

Happy Easter- wesołej Wielkanocy                                          look for- szukać

egg-                                       basket- koszyczek                    bunny, rabbit – królik

(3- 4 tydz kwietnia)  zwierzęta wiejskie:

Duck- kaczka     sheep-owca       cow- krowa      pig- świnka        goat-koza

horse- koń          mice-myszy,                  rooster –kogut           chicken –kurczak

Piosenki:

 1. Piosenka ” Easter Rabbit- wielkanocny królik”

You put your bunny ears in,

You put your bunny ears out,

You put your bunny ears in,

And you shake them all about.

You do the Bunny-Pokey,

And you hop yourself around— That’s what it’s all about!

You put your bunny paws in;

You put your bunny paws out, You put your bunny paws in,

And you shake them all about.

You do the Bunny-Pokey,

And you hop yourself around— That’s what it’s all about!

 1. Piosenka „Animals on the farm”- zwierzęta na farmie

The ducks on the farm say „Quack, quack, quack.”

The mice on the farm say „Squeak, squeak, squeak.”

The chickens on the farm say „Cluck, cluck, cluck.”

„Quack. Squeak. Cluck.”

The pigs on the farm say, „Oink, oink, oink.”

The goats on the farm say „Meh, meh, meh.”

The sheep on the farm say „Baa, baa, baa.”

„Oink. Meh. Baa.”

The horses on the farm say, „Neigh, neigh, neigh.”

The cows on the farm say, „Moo, moo, moo.”

The roosters on the farm say, „Cock-a-doodle-doo.”

„Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo.” „Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo.”

GRUPA STARSZA:

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o zwierzętach i Wielkanocy.

Założenia programowe:

Dziecko:

nauczy się nazywać i rozpoznawać zwierzęta

zaśpiewa piosenki

utrwali kolory i cyfry 1-20

pozna nowe słownictwo związane z Wielkanocą

nauczy się składać życzenia świąteczne

przypomni i utrwali nazwy części ciała i czynności ruchowych

Gramatyka i struktury językowe:

1.Krótkie wypowiedzi.

Budowa zdań z czasownikami ‘’like- lubić” oraz ’’have got- mieć” ’want- chcieć”,:

Have you got a pet?- czy ty masz zwierzątko?

I have a pet- Mam zwierzątko.

Do you like dogs? – Czy Ty lubisz psy?

I like birds- Lubię ptaki.

I want a spider- Chcę pajączka

 1. Reagowanie na pytania.

What can you see?- Co widzisz?

I can see- widzę….

What’s this?- co to jest?

It’s a rabbit. – to jest królik

Słownictwo:

(1 -2 tydz kwietnia)  słownictwo związane z Wielkanocą i wiosną:

Happy Easter- wesołej Wielkanocy                                          look for- szukać

egg- jajko                                                                                 basket- koszyczek

bunny, rabbit – królik                                                               spring-wiosna

(3- 4 tydz kwietnia)  zwierzęta wiejskie:

Duck- kaczka     sheep-owca       cow- krowa      pig- świnka        goat-koza

horse- koń          mice-myszy,                  rooster –kogut           chick –kurczak

rooster- kogut              hen-kura                 donkey-osioł

Piosenki:

1.Piosenka „Easter Bunny Freeze”

I’ve got two big ears

I can flip-flop

A fluffy tail

I can shake and bop

Twisting hips that move to the beat

Everybody do the Easter Bunny dance and freeze

Flop my ears, flop my ears, flop my ears to the beat

Everybody do the Easter Bunny dance and freeze

Shake my tail, shake my tail, shake my tail to the beat

Everybody do the Easter Bunny dance and freeze

Do the hop, do the hop, do the hop to the beat

Everybody do the Easter Bunny dance and freeze

 1. Piosenka ‘’ Old MCDONALD”

Old McDonald had a farm

E-I-E-I-O

And on his farm he had a chick

E-I-E-I-O

With a chick chick here

Chick chick there

Chick chick chick

Everywhere

Old MacDonald had a farm

E-I-E-I-O