Zamierzenia Grupy IV na Maj

TEMATY KOMPLESOWE :

 • KTO TY JESTEŚ ?
 • JAK POWSTAJE KSIĄŻA ?
 • BEZPIECZNI NA DRODZE
 • MAMA I TATA
 • MOJE ZWIERZATKO

Zamierzenia  dydaktyczno-wychowawcze:

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych, muzycznych.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej, poznawanie symboli narodowych.
 • Nauka piosenek i pąsów.
 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych i w szatni.
 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
 • Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
 • Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
 • Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Wprowadzenie litery f,F, kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.
 • Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
 • Uświadomienie dzieciom, że zwierzęta też przeżywają emocje, odczuwają radość i ból.
 • Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc (przychodnia weterynaryjna) i osób tam pracujących (weterynarz).
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 9- rozwijanie myślenia matematycznego.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności, dodawania i odejmowania.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
 • Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, składanie obrazka z części – przygotowanie do czytania i pisania.
 • Zachęcanie do improwizowania i wyrażania siebie w formach plastycznych, muzycznych i ruchowych.
 • Poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze.
 • Utrwalanie umiejętności bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.
 • Poznanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu, zakazu oraz nazywanie ich.
 • Poznanie różnych dźwięków z otoczenia
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 17, 18.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6, 7.

język angielski

Grupa młodsza

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o jedzeniu.

Zalożenia programowe:

Dziecko:

 • nauczy się nazw produktów spożywczych
 • wyrazi swoje pragnienia za pomocą czasownika „want”- chcieć
 • nauczy się śpiewać piosenek
 • pozna nowe słownictwo związane z jedzeniem
 • utrwali przymiotniki przeciwstawne
 • nauczy się zapraszać  do zabawy, wydawać  proste polecenia.

Gramatyka i struktury językowe:

 • Wyrażenia i struktury zdaniowe
 • What’s that? – co to jest?
 • it’s a banana- to jest banan
 • Do you like pizza?- Czy lubisz pizzę?
 • Yes, I do- tak, lubię / No, I don’t- Nie, nie lubię
 • Do you want a sandwich?- Czy chcesz kanapkę?
 • Yes, I do- tak/ No, I don’t- Nie
 • I’m hungry- jestem głodny
 • I’m thirsty- jestem spragniony
 • I’m full- jestem najedzony

Słownictwo (1-2 tydz maja)  :

fruit- owoce                  Pear- gruszka                            Plum-  śliwka           Apple-jabłko         banana- jabłko             orange- pomarańcza                cherries-wiśnie                                 strawberry-truskawka                grapes-winogrona

Określanie upodobania,

It’s yummy – to jest pyszne.

It’s yucky- To jest okropne.

I like…- Ja lubię…

I don’t like….- Nie lubię

(3-4 tydz maja) :

I’m hungry– Jestem głodny.

I’m thirsty- Jestem spragniony

tomatoes- pomidory       cheese-ser           ham-szynka          sausage-kiełbasa

mushroom-pieczarki       pineapple-ananas             pizza-pizza

Piosenki:

 1. Piosenka’’cherries are yummy’’ – wiśnie są pyszne.

 ( 1 -2 tydz maja)

I’ve got an apple to eat today

I’ve got an orange too

There’s a banana just for me

A pear and a plum for you!

But cherries, oh cherries,

Cherries are yummy!!!

But cherries, oh cherries,

Cherries for my tummy!!!

2  Lets make a pizza song ( 3- 4 tydz maja)

I’m hungry.

Me, too.

Let’s make a pizza.

 1. I love pizza. It’s delicious.

Let’s make a pizza, you and me.

I love pizza, it’s yummy.

Let’s make a pizza, you and me. I love pizza, it’s yummy.

Tomatoes. Salami. Mushrooms. Cheese. Oh, yeah!

 Grupa   starsza

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o przyborach szkolnych (1-2 tydz maja) i o jedzeniu (3-4tydz maja)

Założenia programowe:

Dziecko:

 • nauczy się nazw przyborów szkolnych
 • wyrazi swoje pragnienia za pomocą czasownika want- chcieć
 • nauczy się śpiewać piosenek
 • pozna nowe słownictwo- produkty żywnościowe
 • utrwali liczebniki 1-20
 • utrwali przymiotniki przeciwstawne
 • nauczy się zapraszać  do zabawy, wydawać  proste polecenia.

Gramatyka i struktury językowe:

Wyrażenia i struktury zdaniowe

1.Określanie upodobania:

 • It’s yummy – to jest pyszne.
 • It’s yucky- To jest okropne.
 • I like…- Ja lubię…
 • I don’t like….- Nie lubię

2.Zwroty:

 • I’m hungry– Jestem głodny.
 • I’m thirsty- Jestem spragniony
 • i’m full -jestem najedzony
 • It’s time for picnic– czas na pinik

Słownictwo:

(1-2 tydz maja)

 Ruler- linijka            Book- książka              Bag- torba, plecak

 Pencil- ołówek            Pen- długopis          Pencil-case – piórnik

(od 3 tyg maja) :

Sweet- słodki     salty-słony

Eat- jeść                                              Sandwiches- kanapki                       Nuts- orzeszki                                     Juice- sok                                           Tomatoes- pomidory                          Ham- szynka

Cheese- ser                                       Milk-mleko                                       Cucumber- ogórek                            Biscuits- herbatniki                         Tea- herbata

Piosenki:

( 1 -2 tydz maja)

 1. What’s in my bag?

What’s in my bag?

There is a book. A book!

What’s in my bag?

There is a ruler. A ruler!

What’s in my bag?

There is a pencil. A pencil!

What’s in my bag?

There is a pen. A pen!

There’s a book, there’s a ruler,

There’s a pencil, there’s a pen.

What’s in my bag?

There is a pencil-case.

2 Piosenka  ’’Please”   ( 3- 4 tydz maja)

Sandwiches, Nuts and juice

Tomatoes and cheese

Biscuits!!!

Please, please, please

I’m so hungry, I’m thirsty, too.

It’s time for picnic

For me and you!!!