Tematy kompleksowe na MAJ

 • Mieszkańcy łąki (09.05 -13.05)
 • Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa (16.05 – 20.05)
 • Święto Rodziny (23.05 – 03.06)

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 • Pamiętanie o uroczystościach rodzinnych, przygotowywanie prezentów i składanie życzeń. Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości: takich, jak np. wspólny posiłek, wycieczka do lasu, wyjście do teatru.
 • Nabywanie samodzielności w organizowaniu i udziale w zabawach: rozumienie i stosowanie zasady mówiącej, że każdy ma prawo do zabawy; sprawiedliwe dzielenie się zabawkami i atrakcyjnymi rolami odgrywanymi w zabawie; rozwiązywanie konfliktów i dochodzenie do kompromisów; poznanie niektórych wybranych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu;
 • Swobodne i śmiałe wypowiadanie się w różnych sytuacjach i okolicznościach. Bogacenie słownika biernego i czynnego poprzez poszerzanie zakresu i treści pojęć odnoszących się do zagadnień przyrodniczych, społecznych, zdrowotnych, estetycznych, technicznych, matematycznych i innych.
 • Poznawanie różnych środków transportu lądowego, wodnego, powietrznego:
 • Poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych;
 • Zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek;
 • Poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np. straży pożarnej, karetki pogotowia, policji
 • Podawanie numerów telefonów do danych ośrodków ratownictwa
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną: określanie występujących zjawisk atmosferycznych i nazywanie ich. Uwrażliwienie na piękno każdej pory roku poprzez zabawy parateatralne, opowieści muzyczne i twórczość plastyczną;
 • Przebywanie n a świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych. Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).
 • Uczestniczenie w krótkich programach artystycznych

INNE ATRAKCJE:

 • Koncert muzyczny „Leśny festiwal” (klarnet)
 • Wycieczka autokarowa do Wysychowa
 • Dzień Rodziny

język angielski

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o jedzeniu i rodzinie.

Założenia programowe:

Dziecko:

 • pozna słownictwo z kategorii „jedzenie”
 • wyrazi swoje upodobania za pomocą czasownika „like”- lubić
 • nauczy się śpiewać piosenek
 • utrwali przymiotniki przeciwstawne cold-hot, hungry-full
 • utrwali słownictwo z kategorii „rodzina”
 • nauczy się zapraszać  do zabawy, wydawać  proste polecenia.

Gramatyka i struktury językowe:

Wyrażenia i struktury zdaniowe

 • What’s that? – co to jest?
 • it’s a banana- to jest banan
 • Do you like pizza?- Czy lubisz pizzę?( osłuchiwanie się z pytaniem )
 • Yes, I do- tak, lubię / No, I don’t- Nie, nie lubię (próba samodzielnej wypowiedzi)
 • Are you hungry? – Czy jesteś głodny? (osłuchiwanie się z pytaniem, następnie samodzielna wypowiedź )
 • Yes, I am- tak, jestem
 • I’m full- jestem pełny/ najedzony

Słownictwo (1-2 tydz maja- owoce)  :

Apple-jabłko         banana- jabłko       orange- pomarańcza      grapes- winogrona

cherry-wiśnia           watermelon- arbuz

Określanie upodobania:

I like…- Ja lubię…

(3-4 tydz maja) :

mummy- mama       daddy-tata         family- rodzina       brother- brat        sister-siostra      baby-dzidziuś                   I -ja

hugs-uściski                      kisses-buziaki

Piosenki:

 1. Piosenka ‘’ Are you hungry””- czy jesteś głodny. (1-2 tydz maja)

Are you hungry? Yes, I am.

Are you hungry? Yes, I am.

Mmm…a banana! Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum!

Are you hungry? Yes, I am.

Are you hungry? Yes, I am.

Mmm…an apple! Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum!

….Mmm…grapes!…..

Mmm…watermelon! ….

I’m full!

2  Hugs and kisses- song for parents. Piosenka dla rodziców ( 3- 4 tydzień)

Hugs and kisses  x2

just for you! x2

just to tell you Mummy

I love you!

Hugs and kisses  x2

just for you! x2

just to tell you Daddy

I love you!