TEMATY KOMPLEKSOWE NA KWIECIEŃ

Na wsi

Święta Wielkanocne

Praca rolnika

Chronimy środowisko

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.

Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;

Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą cyfr(1–8) i znaków (=, +).

Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

Wprowadzenie liter j, J; w, W; f, F odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.

DODATKOWE ATRAKCJE:

JĘZYK ANGIELSKI:

Język angielski w kwietniu

GRUPA MŁODSZA:

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o zwierzętach wiejskich i Wielkanocy.

Założenia programowe:

Dziecko:

nauczy się nazywać i rozpoznawać zwierzęta wiejskie

zaśpiewa piosenki

utrwali kolory i cyfry 1-12

pozna nowe słownictwo związane z Wielkanocą

nauczy się kilku przymiotników przeciwstawnych

przypomni i utrwali nazwy części ciała i czynności ruchowych

Gramatyka i struktury językowe:

1.Krótkie wypowiedzi.

Budowa zdań z czasownikami ‘’like- lubić” oraz ’’have got- mieć”

I have a pet- Mam zwierzątko.

Have you got a pet?- czy ty masz zwierzątko?

I like birds- Lubię ptaki.

Do you like dogs? – Czy Ty lubisz psy?

  1. Reagowanie na pytania.

What can you see?- Co widzisz?

I can see- widzę….

What’s this?- co to jest?

It’s a rabbit. – to jest królik

Słownictwo:

(1 -2 tydz kwietnia)  słownictwo związane z Wielkanocą:

Happy Easter- wesołej Wielkanocy                                          look for- szukać

egg-                                       basket- koszyczek                    bunny, rabbit – królik

(3- 4 tydz kwietnia)  zwierzęta wiejskie:

Duck- kaczka     sheep-owca       cow- krowa      pig- świnka        goat-koza

horse- koń          mice-myszy,                  rooster –kogut           chicken –kurczak

Piosenki:

  1. Piosenka ” Easter Rabbit- wielkanocny królik”

You put your bunny ears in,

You put your bunny ears out,

You put your bunny ears in,

And you shake them all about.

You do the Bunny-Pokey,

And you hop yourself around— That’s what it’s all about!

You put your bunny paws in;

You put your bunny paws out, You put your bunny paws in,

And you shake them all about.

You do the Bunny-Pokey,

And you hop yourself around— That’s what it’s all about!

  1. Piosenka „Animals on the farm”- zwierzęta na farmie

The ducks on the farm say „Quack, quack, quack.”

The mice on the farm say „Squeak, squeak, squeak.”

The chickens on the farm say „Cluck, cluck, cluck.”

„Quack. Squeak. Cluck.”

The pigs on the farm say, „Oink, oink, oink.”

The goats on the farm say „Meh, meh, meh.”

The sheep on the farm say „Baa, baa, baa.”

„Oink. Meh. Baa.”

The horses on the farm say, „Neigh, neigh, neigh.”

The cows on the farm say, „Moo, moo, moo.”

The roosters on the farm say, „Cock-a-doodle-doo.”

„Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo.” „Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo.”

GRUPA STARSZA:

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o zwierzętach i Wielkanocy.

Założenia programowe:

Dziecko:

nauczy się nazywać i rozpoznawać zwierzęta

zaśpiewa piosenki

utrwali kolory i cyfry 1-20

pozna nowe słownictwo związane z Wielkanocą

nauczy się składać życzenia świąteczne

przypomni i utrwali nazwy części ciała i czynności ruchowych

Gramatyka i struktury językowe:

1.Krótkie wypowiedzi.

Budowa zdań z czasownikami ‘’like- lubić” oraz ’’have got- mieć” ’want- chcieć”,:

Have you got a pet?- czy ty masz zwierzątko?

I have a pet- Mam zwierzątko.

Do you like dogs? – Czy Ty lubisz psy?

I like birds- Lubię ptaki.

I want a spider- Chcę pajączka

  1. Reagowanie na pytania.

What can you see?- Co widzisz?

I can see- widzę….

What’s this?- co to jest?

It’s a rabbit. – to jest królik

Słownictwo:

(1 -2 tydz kwietnia)  słownictwo związane z Wielkanocą i wiosną:

Happy Easter- wesołej Wielkanocy                                          look for- szukać

egg- jajko                                                                                 basket- koszyczek

bunny, rabbit – królik                                                               spring-wiosna

(3- 4 tydz kwietnia)  zwierzęta wiejskie:

Duck- kaczka     sheep-owca       cow- krowa      pig- świnka        goat-koza

horse- koń          mice-myszy,                  rooster –kogut           chick –kurczak

rooster- kogut              hen-kura                 donkey-osioł

Piosenki:

1.Piosenka „Easter Bunny Freeze”

I’ve got two big ears

I can flip-flop

A fluffy tail

I can shake and bop

Twisting hips that move to the beat

Everybody do the Easter Bunny dance and freeze

Flop my ears, flop my ears, flop my ears to the beat

Everybody do the Easter Bunny dance and freeze

Shake my tail, shake my tail, shake my tail to the beat

Everybody do the Easter Bunny dance and freeze

Do the hop, do the hop, do the hop to the beat

Everybody do the Easter Bunny dance and freeze

  1. Piosenka ‘’ Old MCDONALD”

Old McDonald had a farm

E-I-E-I-O

And on his farm he had a chick

E-I-E-I-O

With a chick chick here

Chick chick there

Chick chick chick

Everywhere

Old MacDonald had a farm

E-I-E-I-O