Tematy kompleksowe na CZERWIEC

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 • Letnie obserwacje przyrody (6-17.06)
 • Zwierzęta dżungli i sawanny (20-24.06)
 • Jedziemy na wakacje (27-30.06)

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Przyroda latem

 • obserwowanie, w sposób bezpośredni, zmian zachodzących latem w przyrodzie;
 • poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, np. poprzez wspólne wykonywanie albumów tematycznych o wybranych grupach roślin lub zwierząt;
 • rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują.
 • poznawanie życia, żywienia, miejsca zamieszkania, wybranych owadów, np. pszczół, mrówek oraz przedstawicieli zwierząt egzotycznych (słoń, żyrafa, nosorożec, itp.);

Środki transportu i ruch drogowy. Bezpieczeństwo

 • poznawanie różnych rodzajów środków lokomocji i transportu, takich jak: rowery, samochody, autobusy, samoloty, statki;
 • omawianie zasad właściwego zachowania się w środkach transportu;
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • dzielenie się wrażeniami z pobytu poza swoim miejscem zamieszkania, np. wyjazdów do rodziny.

Procesy poznawcze. Językowa i matematyczna aktywność dziecka:

 • uważne słuchanie rozmówcy, wypowiedzi ustne na konkretny temat;
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika;
 • uczestniczenie w zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał;
 • klasyfikowanie- porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów;
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela;
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Społeczna aktywność dziecka:

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw;
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw;
 • zakładanie ubrań, butów, składanie ubrań przed leżakowaniem.

Artystyczna i fizyczna aktywność dziecka

 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, naśladowczych i ruchowych.
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt;
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej;
 • uczestniczenie w zabawach- rozwiązywanie prostych zagadek,

JĘZYK ANGIELSKI

W tym miesiącu na zajęciach rozmawiać będziemy o  ruchu i wakacjach.

Założenia programowe:

Dziecko:

 • pozna słownictwo z kategorii „wakacje”
 • wyrazi swoje pragnienia za pomocą czasownika „want”- chcieć
 • nauczy się śpiewać piosenek i ilustrować treść piosenki
 • ćwiczy pamięć
 • nazywa swoje umiejętności
 • utrwali przymiotniki wyrażające emocje, tj. happy, sad, angry itd.
 • nauczy się zapraszać  do zabawy, wydawać  proste polecenia.

 

Gramatyka i struktury językowe:

Wyrażenia i struktury zdaniowe

 

 • What’s that? – co to jest? (próba samodzielnego zadania pytania)
 • An octopus- ośmiornica
 • What do you want? osłuchiwanie się z pytaniem (Co chcesz?)
 • I want to run- Chcę biegać
 • Don’t stop- nie zatrzymuj się

 

Słownictwo:

1-2 tydzień czerwca:

Egg- jajko    run- biegać,           skip – skakać ( z 1 nogi na 2),                hop- skakać na 1 nodze

Clap- klaskać                               jump- skakać                                             swim- pływać

3-4 tydzień:

Octopus- ośmiornica                 swim forward- płynąć do przodu          turn around- obrócić się

Piosenki:

1.Piosenka ‘Don’t stop‘    (1-2 tydzień czerwca)

RUN, RUN, RUN

WITH YOUR EGG!

RUN, RUN,RUN

DON’T STOP

RUN, RUN, RUN

WITH YOUR EGG!

RUN, RUN,RUN

DON’T STOP

OH! Oh! Plop!

 1. Piosenka ” Octopus” (3-4 tydzień)

Octopus, octopus swim swim octopus x2

Swim up

Swim down

Swim forward

Turn around

Octopus, octopus swim swim octopus x2