Tematy kompleksowe CZERWIEC

Język angielski

grupa  IV (dzieci młodsze)

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o pojazdach i  o wakacjach.

Założenia programowe:

Dziecko:

 • pozna słownictwo z kategorii „wakacje” i „pojazdy”
 • wyrazi swoje pragnienia za pomocą czasownika „want”- chcieć
 • nauczy się śpiewać piosenek
 • nauczy się zapraszać  do zabawy, wydawać  proste polecenia
 • utrwali przymiotniki przeciwstawne; fast-slow, high-low
 • ćwiczy sprawność rąk oraz percepcję wzrokową

Gramatyka i struktury językowe:

Wyrażenia i struktury zdaniowe

 • What’s that? – co to jest?
 • it’s a car – to jest samochód
 • Where are you going? osłuchiwanie się z pytaniem (gdzie idziesz?)
 • I’m going at the beach- Idę na plażę (próba samodzielnej wypowiedzi)
 • What do you want to do today? Co chcesz dzisiaj robić?
 • Let’s go to the beach.- Chodźmy na plażę
 • I want to go to the river- chcę iść nad rzekę.
 • That was fun, let’s do it again- Była super zabawa. Jeszcze raz!
 • = Pewnie

Słownictwo

(1-2 tydz )  : vehicles- pojazdy    car-samochód   train-pociąg      boat-łódka

airplane-samolot    bike-rower    bus-autobus  fast- szybko    slow- wolno

high- wysoko      low- nisko        row- wiosłować

(3-4 tydz ) :

Starfish- rozgwiazda

Lobster- homar

Pufferfish- rybka rozdymka

Mountains- gory          River- rzeka              village-wieś        beach-plaża

Lake- jezioro              See- morze                Forest-las

Piosenki Driving in my car.

Driving in my car. Vroom vroom vroom.  x2

Driving very fast. Vroom vroom vroom.

Driving very slow. Vroom vroom vroom.

I like driving. Driving in my car.

Riding on my bike. Pedal pedal pedal. x2

Riding very fast Pedal pedal pedal.

Riding very slow Pedal pedal pedal.

I like riding, Riding on my bike

Rowing in my boat, Splash splash splash,x2

Rowing very fast Splash splash splash,

Rowing very slow. Splash splash splash.

I like rowing. Rowing in my boat.

Riding on my train. Choo, choo, choo. x2

Riding very fast. Choo, choo, choo.

Riding very slow. Choo, choo, choo.

I like riding. Riding on my train.

Flying in my airplane. Whoosh whooshx2

Flying very high. Whoosh whoosh.

Flying very low. Whoosh whoosh.

I like flying. Flying in my airplane.

 1. Piosenka ‘’ beach”

Hey what do you want to do today?

Let’s go to the beach.

Yeah!

Beach, beach I like the beach.

Starfish.

Beach, beach I like the beach.

Clam, clam.

Beach, beach, I like the beach.

Lobster.

Beach, beach, beach.

Pufferfish.

That was fun, let’s do it again!

Sure.

GRUPA STARSZA

W tym miesiącu na naszych zajęciach będziemy rozmawiać o pojazdach i wakacjach.

Założenia programowe:

Dziecko:

 • pozna słownictwo z kategorii „wakacje” i „pojazdy”
 • wyrazi swoje pragnienia za pomocą czasownika „want”- chcieć
 • nauczy się śpiewać piosenek
 • nauczy się zapraszać  do zabawy, wydawać  proste polecenia
 • pozna nazwy dni tygodnie i historię ich pochodzenia
 • ćwiczy sprawność rąk oraz percepcję wzrokową

Gramatyka i struktury językowe:

Wyrażenia i struktury zdaniowe

 • What are you doing? – co robisz?
 • I’m driving (a car)
 • Where are you going?
 • I’m going at the beach- Idę na plażę (próba samodzielnej wypowiedzi)
 • What do you want to do today? Co chcesz dzisiaj robić?
 • I want to go to the river- chcę iść nad rzekę.
 • Hurry up- pośpiesz się!
 • Follow me!- Podążaj za mną !
 • Look out! – Uważaj!

Słownictwo:

1-2 tydz czerwca:

Mountains- gory          River- rzeka              village-wieś        beach-plaża

Lake- jezioro              See- morze                Forest-las

2-3 tydz. czerwca- wprowadzenie nazw dni tygodnia

Monday-poniedziałek               Tuesday- wtorek

Wednesday- środa ,                 Thursday- czwartek

Friday- piątek                        Saturday- sobota

Sunday- niedziela

3-4 tydz  czerwca- poznajemy nazw pojazdów- VEHICLES

vehicles- pojazdy    car-samochód   train-pociąg      boat-łódka

airplane-samolot    bike-rower    bus-autobus            fire engine- straż pożarna

underground-metro        truck /lorry-cięzarówka        ambulance- karetka

Piosenki/wiersze

1.Holidays song ( 1-2 tydz czerwca)

I want to go to the mountains

I want to go to the zoo

holidays x2

I want to go to the swimming pool

I want to go to the beach

holidays x2

I want to go to the park

I want to go to the fair

holidays x2

hooray!

 1. Wierszyk “ Days of the week”

Sunday, Monday, Tuesday too.
Wednesday, Thursday just for you.
Friday, Saturday that’s the end .
Now let’s say those days again!
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday!

 1. Piosenka ” Let’s be planes”

Let’s sing a song about planes, boats, trains and cars.

Here we go!

Now let’s be planes, planes, planes flying through the sky.

Planes, planes, planes flying through the sky.

Here we go!

Now let’s be boats, boats, boats floating on the sea.

Boats, boats, boats floating on the sea.

Watch out!

Now let’s be trains, trains, trains rolling down the track.

Trains, trains, trains rolling down the track.

Choo choo! Yeah!

Now let’s be cars, cars, cars driving down the road.

Cars, cars, cars driving down the road.

Follow me!

Look out!