Tematy kompleksowe CZERWIEC

język angielski

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o przyjaźni i wakacjach.

Założenia programowe:

Dziecko:

  • pozna słownictwo z kategorii „wakacje”
  • nauczy się śpiewać piosenek
  • utrwali przymiotniki przeciwstawne long-short, far-near
  • nauczy się zapraszać  do zabawy, wydawać  proste polecenia.

Gramatyka i struktury językowe:

Wyrażenia i struktury zdaniowe

  • What’s that? – co to jest?
  • it’s a river – to jest rzeka
  • Where do you want? osłuchiwanie się z pytaniem (co chcesz?)
  • I want to go to the river- chcę iść nad rzekę. (próba samodzielnej wypowiedzi)

Słownictwo

(1-2 tydz )  :

summer holidays- letnie wakacje

fun-zabawa

step- krok

everybody-wszyscy

kick- kopnięcie

(3-4 tydz ) :

Mountains- gory          River- rzeka              village-wieś        beach-plaża

Lake- jezioro              See- morze                Forest-las           friend – przyjaciel

Zwroty:

Jump with me- skacz ze mną

Come on everybody – chodźcie wszyscy

Hold hands- trzymajmy się za ręce

let’s sing- zaśpiewajmy

Piosenki:

1.Piosenka Conga (1-2 tydz)

Everybody conga!

KIDS: Everybody conga!

Let’s dance the conga!

KIDS: Everybody – Conga!

Everybody – STEP!

Step, step, step, kick! x6

itd….

2  . Piosenka ( 3- 4 tydzień) „The summer holiday song’’

Summer holidays!

Jump with me

In the sea!

Summer holidays!

Splash, splash, happily

In summer x2

On summer  holiday!