GR 5

Tematy kompleksowe na MAJ

Polska to mój dom W krainie muzyki Wrażenia i uczucia Święto mamy i taty ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE Cele ogólne rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli narodowych (flaga, godło, hymn narodowy); doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podawanie nazw kierunków na kartce papieru, odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie; rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli; rozwijanie zainteresowania przyrodą Polski; zaznaczanie morza i gór na konturowej mapie Polski; ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej; wprowadzenie litery j; przypomnienie nazw miast leżących nad Wisłą, w tym Krakowa; kształcenie słuchu fonematycznego poprzez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia; utrwalenie informacji ...
Czytaj Dalej

TEMATY KOMPLEKSOWE NA KWIECIEŃ

Wielkanoc Praca rolnika Dbamy o naszą planetę Tajemnice książek ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE: kształtowanie odporności emocjonalnej przez swobodne wypowiedzi na forum grupy, zabawy teatralne i dramowe; rozwijanie umiejętności matematycznych przez sprawdzanie objętości płynów; zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą, kształcenie kompetencji językowych przez zapoznanie ze słowami pochodzącymi z języka kaszubskiego; wdrażanie do podtrzymania tradycji świątecznych; kształtowanie poczucia rytmu; utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw wielkanocnych, doskonalenie umiejętności zachowania się przy stole i wdrażanie do właściwego podejmowania zaproszonych gości; kształtowanie zainteresowania kulturą polską, odkrywanie różnic między zwyczajami regionalnymi, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe; doskonalenie zdolności poznawczych przez przyporządkowywanie ilustracji do ...
Czytaj Dalej