GR 5

Tematy kompleksowe na WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe: Poznajmy się W naszym przedszkolu Jesteśmy podobni, jesteśmy różni Bezpieczni na drodze Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne): rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, poznanie różnicy między pojęciami „wicher” i „wietrzyk”, ,; pięciolatek: doskonalenie umiejętności przeliczania, czytanie globalne; sześciolatek: poznanie słów związanych z osobami pracującymi w przedszkolu, doskonalenie przeliczania i klasyfikacji doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, manipulowania przedmiotami, rozwijanie sprawności małej motoryki, , ćwiczenie umiejętności uprzejmego zwracania się do innych; ponadto sześciolatek: utrwalenie nazw i kształtu niektórych figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności tworzenia rytmów formułowanie ...
Czytaj Dalej