GR 4

Zamierzenia Grupy IV na Maj

TEMATY KOMPLESOWE : KTO TY JESTEŚ ? JAK POWSTAJE KSIĄŻA ? BEZPIECZNI NA DRODZE MAMA I TATA MOJE ZWIERZATKO Zamierzenia  dydaktyczno-wychowawcze: Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych, muzycznych. Kształtowanie postawy patriotycznej, poznawanie symboli narodowych. Nauka piosenek i pąsów. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką. Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych i w szatni. Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim. Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta. Rozwijanie ...
Czytaj Dalej

TEMATY KOMPLEKSOWE NA KWIECIEŃ

Na wsi Święta Wielkanocne Praca rolnika Chronimy środowisko ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE: Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku. Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka. Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków. Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech; Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów. Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą cyfr(1–8) i znaków (=, +). Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na ...
Czytaj Dalej