GR 3

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na maj

Tematy kompleksowe: Książka – mój przyjaciel (2-6.05.) Baśnie, bajki, legendy (9-13.05.) Dbamy o nasze bezpieczeństwo (16-20.05.) Rodzina razem się trzyma (23-27.05.) Ja i moi bliscy (30.05.-03.06.) Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: wprowadzenie pojęć: szacunek do książek, miłość; poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu; nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności; poznanie wspierającej roli słów i rozmowy; kształtowanie orientacji w schemacie ciała w ...
Czytaj Dalej

Tematy kompleksowe na MAJ

język angielski grupa III W tym miesiącu rozmawiać będziemy o jedzeniu. Zalożenia programowe: Dziecko: nauczy się nazw produktów spożywczych wyrazi swoje pragnienia za pomocą czasownika "want"- chcieć nauczy się śpiewać piosenek pozna nowe słownictwo związane z jedzeniem utrwali przymiotniki przeciwstawne nauczy się zapraszać  do zabawy, wydawać  proste polecenia. Gramatyka i struktury językowe: Wyrażenia i struktury zdaniowe What's that? - co to jest? it's a banana- to jest banan Do you like pizza?- Czy lubisz pizzę? Yes, I do- tak, lubię / No, I don't- Nie, nie lubię Do you want a sandwich?- Czy chcesz kanapkę? Yes, I do- tak/ No, ...
Czytaj Dalej

TEMATY KOMPLEKSOWE NA KWIECIEŃ

Święta, Święta, biją dzwony! Wielkanoc Z kulturą za pan brat! Jestem kulturalny ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE: wprowadzenie pojęć: radość, kultura; poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu; nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności; poznanie wspierającej roli słów i rozmowy; kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób; posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, ...
Czytaj Dalej