GR 3

Tematy na wrzesień

W tym miesiącu będziemy poruszać następujące tematy i zagadnienia: Poznajmy się! W naszym przedszkolu  Jesteśmy podobni, jesteśmy różni Bezpieczni na drodze Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne poznanie imion dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych poznanie miejsc w sali, doskonalenie umiejętności orientacji w budowie ciała, manipulowania przedmiotami, rozwijanie sprawności małej motoryki, ćwiczenie umiejętności uprzejmego zwracania się do innych, formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, wdrażanie do przestrzegania reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, integracja grupy podawanie nazw niektórych stanów emocjonalnych, np. gniewu, poznanie sposobów ...
Czytaj Dalej