GR 1

Tematy kompleksowe na MAJ

Mieszkańcy łąki (09.05 -13.05) Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa (16.05 – 20.05) Święto Rodziny (23.05 - 03.06) ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE: Pamiętanie o uroczystościach rodzinnych, przygotowywanie prezentów i składanie życzeń. Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości: takich, jak np. wspólny posiłek, wycieczka do lasu, wyjście do teatru. Nabywanie samodzielności w organizowaniu i udziale w zabawach: rozumienie i stosowanie zasady mówiącej, że każdy ma prawo do zabawy; sprawiedliwe dzielenie się zabawkami i atrakcyjnymi rolami odgrywanymi w zabawie; rozwiązywanie konfliktów i dochodzenie do kompromisów; poznanie niektórych wybranych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu; Swobodne i śmiałe wypowiadanie się w różnych sytuacjach ...
Czytaj Dalej

TEMATY KOMPLEKSOWE NA KWIECIEŃ:

Chciałbym być sportowcem (04.04 -.08.04) Wielkanoc (11.04 – 15.04) Na Ziemi i w Kosmosie (19.04 - 22.04) Jestem Polakiem (25.04 - 06.05) ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE: Wspomaganie rozwoju ruchowego, uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równo-ważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem. Wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków. Poznawanie zasad dbania o przyrodę, m.in. wyrzucanie śmieci do kosza, niedeptanie trawników, klombów z kwiatami. Obserwacja przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek; Obserwowanie ...
Czytaj Dalej