Aura Eko Projekt edukacyjny

„Dzieci chronią środowisko. Środowisko przyjazne dzieciom”

Informacja dla Rodziców dzieci i Partnerów projektu edukacji ekologicznej
Uprzejmie informujemy, że w ramach edukacji ekologicznej, w pruszkowskich przedszkolach
od dnia 25 kwietnia do dnia 16 września 2022 roku będzie realizowany projekt
edukacyjny:
„Dzieci chronią środowisko. Środowisko przyjazne dzieciom”
Nadzór nad projektem sprawują AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań
S.A. i AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz
Wydział Edukacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pruszkowa. W projekcie weźmie
udział ok. 2000 dzieci z pruszkowskich przedszkoli w wieku od 3 do 6 lat.
Celem projektu jest:
1. Przybliżenie dzieciom terminu „ŚRODOWISKO” oraz zależności pomiędzy działalnością
człowieka a środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla środowiska
i zdrowia człowieka ze strony zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (ZSEE).
2. Przybliżenie dzieciom terminów ZUŻYTY SPRZET ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY oraz ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY PRZENOŚNE oraz sposobów zmniejszenia zagrożenia dla nich samych, ich najbliższych i środowiska.
3. Kształcenie umiejętności zabawy-pracy w grupie rówieśniczej i współdziałania z dorosłymi.
4. Istotne zmniejszenie ilości zużytych baterii w odpadach komunalnych poprzez aktywizację środowiska (domowego, rówieśniczego, lokalnego) dzieci.
Podstawowymi treściami projektu są:
1. Zależności między człowiekiem i środowiskiem.
2. Dlaczego zużyte baterie są uznawane za niebezpieczny odpad?
3. Co to jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i dlaczego uznawany jest jako odpad mogący być niebezpiecznym?
4. Jakie są rodzaje zagrożeń ze strony elektroodpadów dla środowiska i człowieka?
5. W jaki sposób możemy minimalizować negatywny wpływ ZSEE i zużytych baterii na środowisko i zdrowie człowieka?
6. Jak poznać, że zużyte urządzenie jest elektroodpadem?
7. Co się dzieje ze zebranymi na zbiórkach elektroodpadami i zużytymi bateriami, a co się dzieje ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami, które nie trafiają na zbiórkę.
Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów w formie konkursu między przedszkolami.
Integralną częścią projektu jest zbiórka zużytych baterii i akumulatorów przenośnych do specjalnych pojemników dostarczonych przez AURAEKO, które będą znajdowały się w wyznaczonych miejscach w każdym przedszkolu biorącym udział w projekcie.

W okresie od dnia 25 kwietnia do dnia 16 września 2022 roku, odprowadzając dziecko do przedszkola, można oddać każdą ilość zużytych baterii i akumulatorów
przenośnych (uwaga: termin akumulatory przenośne nie oznacza akumulatorów
samochodowych).

CHRONIĄC ŚRODOWISKO, CHRONISZ SIEBIE I NAJBLIŻSZYCH!