TEMATY KOMPLEKSOWE NA KWIECIEŃ

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH!

CZEKAMY NA WIELKANOC

DBAMY O ŚRODOWISKO

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

Dbamy o nasze zdrowie:

 • spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożycia słodyczy, chipsów), picie wody, kompotów, soków (ograniczanie napojów gazowanych), przezwyciężenie niechęci do nieznanych potraw.
 • tworzenie ogródka na parapecie i próbowanie swoich nowalijek;
 • przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych podczas każdej pogody;
 • zapobieganie chorobom poprzez zdrową żywność, aktywność sportową i ograniczanie siedzenia przed monitorem;
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem.

Wzmacnianie więzów w rodzinie:

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, związanych ze świętami Wielkanocy;
 • szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy;
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich;
 • tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości;

Ochrona przyrody:

 • poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód,  powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach;
 • nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew, niedeptanie trawników, klombów z kwiatami, nie zrywanie kwiatów;
 • segregowanie i wyrzucanie śmieci do kosza;
 • sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi;
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej;
 • wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznanie przedstawicieli ginących gatunków.

DODATKOWE ATRAKCJE:

4 kwietnia Dzień Marchewki

6 kwietnia Dzień Sportu

7 kwietnia Dzień Zdrowia

22 kwietnia Dzień Ziemi

Koncert „Łowiczanka z wielkanocnym koszykiem”- klarnet

Wielkanocny Zajączek- warsztaty plastyczne

Realizacja programu „Bohater Tygodnia”

JĘZYK ANGIELSKI:

W tym miesiącu rozmawiać będziemy o owadach, zwierzętach wiejskich i Wielkanocy.

Założenia programowe:

Dziecko:

nauczy się nazywać i rozpoznawać zwierzęta i owady

zaśpiewa piosenki

utrwali kolory i cyfry 1-10

pozna nowe słownictwo związane z Wielkanocą

nauczy się kilku przymiotników przeciwstawnych

przypomni i utrwali nazwy części ciała i czynności ruchowych

Gramatyka i struktury językowe:

Utrwalamy poznane zwroty używane podczas:

Pokazywania przedmiotu: It is a….To jest..

Pytania o rzecz : What is ist? – Co to jest?

Proszenia: Please

Reagowanie na pytania?’

What can you see?- Co widzisz?

I can see- widzę….

What’s this?- co to jest?

It’s a rabbit. – to jest królik

Słownictwo:

1 -2 tydz. kwietnia  -słownictwo związane z Wielkanocą:

Happy Easter- wesołej Wielkanocy                                          look for- szukać

egg- jajko                                                                                 basket- koszyczek

bunny, rabbit – królik

zwierzęta wiejskie:

Duck- kaczka     sheep-owca       cow- krowa      pig- świnka

Look- patrz         springtime- wiosna                flowers-kwiaty      trees-drzewa

3- 4 tydz kwietnia:

owady:  ladybug- biedronka         butterfly-motyl        bumble bee- pszczoła

sky-niebo          high-wysoko           low-nisko

Piosenki:

 1. Piosenka „This is the way the bunny hops”

This is the way the bunny hops, Hop hop hop,

This is the way the bunny hops

On Easter day!

This is the way he wiggles his nose, Wiggle. wiggle, wiggle,

This is the way the bunny wiggles his nose .On Easter day!

This is the way he flops his ears, Flop, flop, flop.

This is the way he flops his ears , On Easter day!

This is the way he shakes his tail,  Shake, shake, shake,

This is the way he shakes his tail . On Easter day!

 1. Piosenka Spring friends- wiosenni przyjaciele

Butterfly, butterfly, butterfly. x3

Butter-, butter-, butter-, butter-, butterfly.

Ladybug, ladybug, ladybug. x3

Lady-, lady-, lady-, lady-, ladybug.

Bumblebee, bumblebee, bumblebee. x3

Bumble-, bumble-, bumble-, bumble-, bumblebee.

Butterfly, ladybug, and bumblebee.

Flying all around the trees

Ladybug, bumblebee, and butterfly.

Flying high into the sky.