TEMATY KOMPLEKSOWE NA KWIECIEŃ:

Chciałbym być sportowcem (04.04 -.08.04)

Wielkanoc (11.04 – 15.04)

Na Ziemi i w Kosmosie (19.04 – 22.04)

Jestem Polakiem (25.04 – 06.05)

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

Wspomaganie rozwoju ruchowego, uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równo-ważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem.

Wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków.

Poznawanie zasad dbania o przyrodę, m.in. wyrzucanie śmieci do kosza, niedeptanie trawników, klombów z kwiatami.

Obserwacja przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek;

Obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku);

Poznawanie świata: poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat, gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem, poznawanie zawodów związanych kosmosem, np. kosmonauty, astronoma.

Wskazywanie stolicy na mapie Polski, podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych (flagi, godła, hymnu), wskazywanie i nazywanie największej rzeki Polski, Bałtyku, gór (Tatr) oraz większych miast Polski;

Określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto), nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc.

DODATKOWE ATRAKCJE:

Koncert muzyczny „Łowiczanka z wielkanocnym koszykiem” (klarnet)

4 kwietnia Dzień Marchewki

6 kwietnia Dzień Sportu

7 kwietnia- Dzień Zdrowia

14 kwietnia- Dzień Patrzenia w Niebo

22 kwietnia- Dzień Ziemi

Brzydkie kaczątko- teatrzyk on-line

JĘZYK ANGIELSKI

(W tym miesiącu rozmawiać będziemy o zwierzętach domowych i wiejskich

Założenia programowe:

Dziecko:

nauczy się nazywać i rozpoznawać zwierzęta

zaśpiewa piosenkę oraz nauczy się wierszyka-rymowanki

utrwali kolory i cyfry 1-6

pozna nowe słownictwo związane z wiosną

nauczy się kilku przymiotników przeciwstawnych

Gramatyka i struktury językowe:

Utrwalamy poznane zwroty używane podczas:

Pokazywania przedmiotu: It is a….To jest..

Pytania o rzecz : What is ist? – Co to jest?

Proszenia: Please

Słownictwo:

(1 -2 tydz kwietnia)

I’ve got- ja mam           Carrot- marchewka                  Rabbit- królik

Photo- zdjęcie               Dog- pies                                    Bird- ptaszek

Cat- kot                          Turtle- żółw                                Fly- latać

(3- 4 tydz kwietnia)

Duck- kaczka     sheep-owca       cow- krowa      pig- świnka

Look- patrz         springtime- wiosna                flowers-kwiaty      trees-drzewa

zwroty: ( Dzieci osłuchują się ze zwrotami, próbują samodzielnej wypowiedzi)

The sheep is white.- Owca jest biała.

One sheep is black- 1 owieczka jest czarna

The pig is pink- świnka jest różowa

It’s big- (To) jest duża/y

I like cows- Lubię krówki itp.

Wierszyki /Piosenki:

  1. Wierszyk – I like pets- Lubię zwierzątka ( 1-2 tydz kwietnia)

One, two,

One,  two, three

I like cat and cat likes me.

One, two,

One, two, three

I like dog and dog likes me.

One, two,

One, two, three

I like rabbit and rabbit likes me.

  1. Piosenka ” On the farm- na farmie”

What is it ?

It’s a duck. quack quack!

What is it ?

It’s a pig. oik oik!

What is it ?

It’s a sheep. baaa baaa!

What is it?

It’s a cow, moo moo!