W tym roku, po raz pierwszy, odbyła się Olimpiada Przedszkolaka!

24 maja wszystkie przedszkola w Pruszkowie

wytypowały dziesięcioro dzieci,

które reprezentowały swoją placówkę w tym przedsiemwzięciu!

Nie była to sprawa prosta, ani łatwa!

Śmiałkowie ci musieli sprostać wielu wyzwaniom, czyli:

piłce nożnej, piłce ręcznej, koszykówce,

hokeyowi, torowi przeszkód czy tenisowi!

Dzieci musiały wykazać się umiejętnością celowania,

kozłowania, przeciskania czy równowagi i pokazały klasę w każdej dyscyplinie!