PZU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Wybrali Państwo ubezpieczenie w wysokości 48,75 zł -opcja II.

Co obejmuje świadczenie?

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku:
  • zawału serca, krwotoku śródczaszkowego;
  • ataku epilepsji, omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła;
  • nieszczęśliwego wypadku, w tym: złamania, zwichnięcia, wstrząśnienia mózgu, oparzenia, użądlenia, porażenia prądem, piorunem- 15 000 zł (150 zł za 1%)
 • Śmierć ubezpieczonego:
  • w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, ataku epilepsji, sepsy- 15 000 zł 
  • z powodu nowotworu złośliwego- 1 500 zł
  • w wypadku komunikacyjnym- 20 000 zł
  • na terenie placówki-30 000 zł
 • Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku- 1 500 zł
 • Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych- 3 750 zł
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji- 1 500 zł
 • Poważne zachorowanie- 1 500 zł
 • Pobyt w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku- 900 zł/rok (15 zł/dzień)
 • Ochrona na teranie całego świata;
 • Ochrona 24h na dobę, przez cały rok, także podczas ferii, wakacji, świąt oraz pobytu na tzw. zielonych szkołach;
 • Odpowiedzialność za wypadku powstałe w wyniku uprawiania sportów, także wyczynowo i poza szkołą;
 • Świadczenia typu assistance na terenie całej Polski- organizacja pomocy medycznej i pokrycie jej kosztów;