„Mały miś w świecie wielkiej literatury"- to ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami pod patronatem ogólnopolskiego czasopisma „Bliżej przedszkola” oraz wydawnictwa MAC. Jego autorem jest Aneta Konefał. Celem głównym projektu jest rozwijanie i  promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom;
 •  uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
 •  tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury;
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci;
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
 • kształtowanie postaw patriotycznych dzieci;
 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
 • promocja przedszkola;
 • rozwijanie współpracy między nauczycielami;

Przedsięwzięcie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem - w ciągu zaledwie dwóch dni zgłosiło się do niego 320 nauczycieli z całej Polski.

Realizujemy pakiet całoroczny „Mały Miś- Czytające przedszkolaki” oraz projekty dodatkowe: „Mały miś uczy samodzielności” (10.09– 30.09), „100-lecie niepodległości. Pokaż radość przedszkolaku!” (01.10– 30.11), „Kulinarne warsztaty z Małym Misiem” (03.12– 31.12), „Kuferek kreatywności Małego Misia” (04.02– 31.03) oraz „Misiowe aktywności sportowe” (10.04– 30.05).

Zapraszamy do zapoznania się z powyższym programem na stronach patronatów!