TEMATY KOMPLEKSOWE NA MARZEC:

Zwierzęta z dżungli i sawanny

Zwierzęta naszych pól i lasów

Marcowa pogoda

Wiosenne przebudzenia

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 

Przyroda

 • poznawanie, w sposób bezpośredni (zoo) lub pośredni (filmy, albumy):zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne), łąki wiosną; zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta tam żyjące, wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych
 • obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (filmy, książki), prac wiosennych na działkach i w polu
 • poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
 • poznawanie etapów rozwojowych, np. żaby, motyla.
 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.

Ziemia – planeta ludzi

 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa:
 • wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz
 • zabawy z globusem, np. zabawa Palcem po świecie.

Rozwój fizyczny

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
 • rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw.
 • nazywanie pokarmów koniecznych do utrzymania zdrowia.

Procesy poznawcze

 • rozwiązywanie zagadek, rebusów
 • układanie zagadek
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.
 • powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek
 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać
 • ocenianie wartości logicznej zdań (zdania prawdziwe, zdania fałszywe)
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.

Początkowa nauka czytania i pisania

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.
 • tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.