TEMATY KOMPLEKSOWE NA STYCZEŃ:

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE: