Przedszkole Pod Kasztanem powstało

1 marca 1977 roku.

 

W 1999 roku powstał projekt folderu promującego przedszkole, którego znakiem rozpoznawczym był dom pod kasztanowcem,

oraz nazwa 'Pod Kasztanem'.

 

W 2001 roku został ogłoszony i rozstrzygnięty wśród społeczności przedszkola konkurs na nazwę naszej placówki.

Decyzją komisji konkursowej zatwierdzono nazwę 'Pod Kasztanem'.

Na sesji Miejskiej Rady w dniu 25.04.2002 r. nazwa została zatwierdzona

i pełna nazwa naszego przedszkola brzmi:

 

 

Przedszkole Miejskie nr 4

"Pod Kasztanem"

05-800 Pruszków

ul. B. Prusa 27