TEMATY KOMPLEKSOWE NA STYCZEŃ:

Mijają dni, miesiące, lata

Zima i zwierzęta

Babcia i dziadek

Projekt: „Zabawki”

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

Rodzina. Więzi rodzinne:

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami, przejmowanych od pokoleń;
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym;
 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.);
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie;
 • przedstawianie przygotowanego programu artystycznego dla dziadków z okazji ich świąt; wykonywanie upominków;
 • podawanie przybliżonych dat świąt rodziców i świąt dziadków;
 • wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestami, czynnościami);

Przyroda zimą:

 • pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy- dokarmianie, dopajanie ptaków w karmnikach,
 • poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech.

Ziemia- planeta ludzi. Świat bliski i świat daleki:

 • poznawanie ludzi różnych ras; określanie, skąd pochodzą, w jakich warunkach klimatycznych żyją;
 • poznawanie modelu kuli ziemskiej- globusa: wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz, zabawy z globusem;

Człowiek i technika

 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem;

Współdziałanie w grupie

 • poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.).

Początkowa nauka czytania i pisania:

 • Słuch fonematyczny: tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku, zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku, różnicowanie samogłosek i spółgłosek, wyodrębnianie ze słów głosek (w nagłosie, wygłosie, śródgłosie), układanie rymów do podanych słów;
 • Czytanie całościowe wyrazów- nazw obrazków (lub równoważników zdań);
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych;

Matematyka:

 • Organizacja czasu i przestrzeni: dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy, nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy, poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia.
 • Liczenie: posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • Klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innej cechy;
 • Pojęcie stałości liczby, równoliczność: dostrzeganie, że zmiana kolejności ustawienia nie zmienia liczby elementów;

 

INNE ATRAKCJE:

 • 7 stycznia: Uroczystość Dnia Babci i Dziadka- wystawienie Przedstawienia Jasełkowego;
 • 10 stycznia- Koncert muzyczny „KARNAWAŁOWE ZABAWY NA ŚNIEGU”- PUZON;
 • 18 stycznia- Planetarium