TEMATY KOMPLEKSOWE NA MAJ:

Mój dom w Europie.

Święto rodziców!

Łąka w maju.

Niby tacy sami, a jednak inni!

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 

Polska w Europie:

 • wskazywanie położenia Polski na mapie Europy i podawanie nazw państw sąsiadujących z Polską;
 • poznawanie nazw wybranych państw należących do UE;

Wiedza o rodzinie:

 • opisywanie wyglądu rodziców; podawanie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter);
 • podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców;
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny;

Rodzinne święta:

 • określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych- Święta Rodziny, Dnia Dziecka;
 • przedstawianie przygotowanego programu artystycznego dla rodziny z okazji ich świąt; wykonywanie upominków; wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi;
 • aktywne uczestniczenie w organizowaniu Święta Rodziny na terenie przedszkola (dekorowanie sali, przygotowywanie zaproszeń, poczęstunku itp.);

Przyroda:

 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie;
 • poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami i sposobów wykorzystania łąki przez rolników;
 • poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin;
 • wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt;
 • wyjaśnianie zjawiska tęczy;
 • poznawanie wybranych roślin zielnych (np.: rumianek, pokrzywa, koniczyna, mniszek lekarski itp.) i ich znaczenia dla ludzi (ziołolecznictwo, kosmetyki);
 • wyjaśnianie znaczenia pszczół i mrówek dla człowieka i przyrody;

Kultura innych narodów:

 • poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, Internetu;
 • poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości
 • akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów.

Świat wartości:

 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • niewyśmiewanie innych, niechwalenie się bogactwem i szanowanie odmienności innych dzieci;
 • pomaganie młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy, dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich;
 • akceptowanie równości praw wszystkich;
 • uwrażliwianie na krzywdy, kłopoty, trudności innych dzieci;
 • pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń;

 

INNE ATRAKCJE:

 

9 maja- koncert muzyczny „Żagle na maszt!”- gitara

13 maja- teatrzyk w CKiS

14 maja- warsztaty z owadami

15 maja- Święto Rodziny

16 maja- teatrzyk

20 maja- wycieczka do Kawęczyna

21 maja- zajęcia otwarte;

23 maja- warsztaty „Magnetycznie elektrycznie”