TEMATY KOMPLEKSOWE NA MARZEC:

Zwierzęta z dżungli i sawanny

Zwierzęta naszych pól i lasów

Marcowe przebudzenia

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 

Przyroda

 • poznawanie zwierząt z innych stref klimatycznych oraz polskich zwierząt (na wsi, w lesie i na łące wiosną);
 • obserwowanie, w sposób bezpośredni i pośredni prac wiosennych na działkach i w polu oraz zwracanie uwagi na rośliny rosnące wiosną;
 • poznawanie wybranych owadów, płazów i  poznawanie etapów rozwojowych, dostrzeganie ich roli w rozwoju roślin;
 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.

Rozwój fizyczny

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
 • rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw;
 • nazywanie pokarmów koniecznych do utrzymania zdrowia;

Początkowa nauka czytania i pisania

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie;
 • czytanie całościowe sylab, wyrazów i zdań;
 • rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter;
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych;
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania;

Elementy matematyki

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą;
 • rozpoznawanie cyfr 0-10  i znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych;

 

INNE ATRAKCJE:

 

01.III GODZ. 14.00 - BAL KARNAWAŁOWY

14. III GODZ.9.00 - KONCERT- WITAJ WIOSNO!- FLET