TEMATY KOMPLEKSOWE NA LISTOPAD:

Moja rodzina

Polska- moja Ojczyzna!

Mój dom

Moje prawa i obowiązki

Moje zdrowie i bezpieczeństwo

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

Wiedza o rodzinie:

 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.);
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny, dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie;
 • podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców, łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu, gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji), określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym;

Nabywanie większej świadomości narodowej:

 • Wskazywanie na mapie stolicy Polski- Warszawy oraz największych rzek: Wisły i Odry.
 • Zapoznanie z herbem Warszawy- Syrenką oraz z legendą związaną z tą postacią;
 • Uczestniczenie w biciu rekordu w śpiewaniu hymnu Polski;
 • Branie udziału w Uroczystości Odzyskania Niepodległości;

W świecie techniki. Urządzenia gospodarstwa domowego:

 • dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 • porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.
 • oglądanie zdjęć, albumów, filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie rozwoju myśli technicznej (np. budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu kosmicznego)

Wartości społeczno-moralne:

 • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach;
 • akceptowanie równości praw wszystkich;
 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, tolerancja itp.;

Higiena ciała i otoczenia:

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
 • przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną;
 • uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie;
 • spożywanie różnorodnych pokarmów;

Bezpieczeństwo. Uświadomienie zagrożeń wynikających z:

 • niewłaściwego zachowania się względem zwierząt;
 • kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych);
 • samodzielnego spożywania lekarstw;
 • samodzielnego stosowania środków chemicznych;
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.

INNE ATRAKCJE:

 • Realizacja projektu „Moja mała Ojczyzna”:
  • Pokaz mody patriotycznej;
 • Uczestniczenie w biciu rekordu w największej liczbie dzieci śpiewającej hymn Polski;
 • Realizacja projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
 • „Czytające przedszkolaki”- tworzenie pamiętnika Misia;
 • „100-lecie Niepodległości. Okaż radość Przedszkolaku!”- tworzenie kącika patriotycznego, kolorowanie kokard narodowych, wykonanie plakatu „Polska”;
 • Uczestnictwo w koncercie muzycznym „Świętujemy Niepodległość” z udziałem trąbki i waltornii;
 • Uczestniczenie w Uroczystości z okazji Odzyskania Niepodległości;