TEMATY KOMPLEKSOWE NA MAJ:        

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE: 

 

INNE ATRAKCJE: