TEMATY KOMPLEKSOWE NA STYCZEŃ:

1. NADESZŁA  ZIMA
2. RODZICE RODZICÓW
3. INTERESUJEMY  SIĘ  KSIĄŻKĄ
4. ZIMOWE  POTRZEBY  PTAKÓW

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

Nasza edukacja matematyczna
Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania
− klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych
− porównywanie liczebności zbiorów poprzez ustawianie elementów w pary lub ich liczenie.
Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia
− rozróżnianie zbiorów równolicznych i nierównolicznych
− zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych.
Interesujemy się książką
Organizowanie w sali kącika książek
– systematyczne wzbogacanie kącika o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej
– zwracanie uwagi na budowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustracje
– przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglądania tekstu.
Wzbudzanie zainteresowania literaturą
– słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
– tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków lub tekstu przez nie ułożonego,
 a zapisanego przez nauczyciela.
Poznajemy przyrodę
Zima
– obserwowanie zmian zachodzących w przy¬rodzie zimą; zwraca¬nie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
– poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne
– poznawanie wybranych właściwości śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie opady śniegu;
– dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych wa¬runkach
– nazywanie ptaków odwiedzających karmnik
– zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami
– rozpoznawanie wy¬branych zwierząt po śladach na śniegu.
Nasze rodziny
Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym
– przygotowanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.