TEMATY KOMPLEKSOWE NA LISTOPAD:

 

1. OBCHODZIMY STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI
2. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
3. A DESZCZ PADA I PADA…
4. ZDROWIE NASZYM SKARBEM

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

Jesteśmy Polakami
Rozwijanie poczucia przynależności narodowej
− oglądanie flagi, proporczyka, szarfy, breloczków, zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, pieśni,  opowiadań, odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego  kraju.
Nasza edukacja matematyczna
Rozwijanie intuicji geometrycznej
− nazywanie figur geometrycznych;
Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia
− liczenie dziesiątkami.
Dbamy o nasze zdrowie
Dbałość o higienę
– ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
– dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie
 i po zabawie na świeżym powietrzu.
Zdrowa żywność
– spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów), picie kompotów, soków (ograniczanie napojów
 gazowanych)
– przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw.
Nasz kontakt z techniką
Doświadczenia konstrukcyjno-techniczne
– bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych, wideo
– poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi (np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, z komputera).
Poznajemy przyrodę
Jesień
– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia
– wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.