TEMATY KOMPLEKSOWE NA MARZEC:

·        Zwierzęta na świecie

·        Czy żyły dinozaury ?

·        Zwiastuny wiosny

·        Witaj wiosno!

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE: 

Zwierzęta egzotyczne 

– poznawanie warunków niezbędnych do rozwo­ju zwierząt, dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt, nazywanie domów zwierząt, sposobów po­ruszania się zwierząt, odżywiania.

Zwierzęta prehistoryczne 

- poznawanie historii powstawania węgla kamiennego, jego wła­ściwości

– poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występują­cych w tamtym okresie.

Wiosna

- obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czaj­ki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)

– poznawanie zwiastu­nów wiosny, np. kwit­nienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach

-  szukanie zwiastunów wiosny podczas wycieczki do parku

Tradycje ludowe

–  kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny

Dziecięca matematyka:

- Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują one zmiany sugerujące, że przedmiotów  jest więcej lub mniej. Równoliczność.  - Przybliżanie dzieciom aspektu kardynalnego liczby 

INNE ATRAKCJE:

·        Koncert muzyczny Witaj wiosno. Ptasie trele dźwiękami malowane. Flet.  

·        Powitanie wiosny z gaikiem