TEMATY KOMPLEKSOWE NA LISTOPAD:

 Moja rodzina - mój dom

Idzie jesień...z deszczem

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

  • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej: nazywanie największych rzek Polski, morza, gór i większych miast.
  • Poznawanie poprzez literaturę pochodzenia państwa Polskiego, nazwy stolicy Polski, flagi, herbu, ważniejszych miejsc.
  • Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia (podawanie imion, czym się zajmują , itp.) Podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego. Wzajemne okazywanie sobie uczuć.
  • Przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolej) zasad społecznych.
  • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią: Określenie występujących zjawisk atmosferycznych, uwrażliwienie na piękno każdej pory roku poprzez zabawy patateatralne, opowieści muzyczne i twórczość plastyczną.

INNE ATRAKCJE:

Uroczystość z okazji 100 - lecia Odzyskania Niepodległości

Dzień Pluszowego Misia

Comiesięcze spotkanie z Panią Bibliotekarką

Koncert muzyczny - "Świętujemy Niepodległość. Ja i moja ojczyzna"