TEMATY KOMPLEKSOWE NA MARZEC:

NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE

WIOSNA TUŻ TUŻ...

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

  Przyroda  - Przyroda wiosną

  ·   obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy) 

  ·   poznawanie oznak nadchodzącej wiosny.

  ·   Przebywanie n a świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych. Ubieranie sie odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).

  Uprawa roślin i hodowla zwierząt

  ·   uczestniczenie w pracach dorosłych dbających o rośliny w ich otoczeniu (np. pomoc przy podlewaniu roślin doniczkowych).

  Ziemia – planeta ludzi - Świat bliski i świat daleki

  ·   oglądanie książek z ilustracjami przedstawiającymi obiekty nieznane z bezpośredniej obserwacji

  ·   przyswajanie nazw: globus, wszechświat, planeta, Ziemia, Księży

  ·   poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata.

  W świecie techniki

  Działalność badawcza

  ·   poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.

  Działalność konstrukcyjno-techniczna

  ·   uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.

   

  INNE ATRAKCJE:

  Bal Karnawałowy

  Koncert Muzyczny "Witaj wiosno" (flet)

  Warsztaty Pierwsza pomoc w przedszkolu