TEMATY KOMPLEKSOWE NA STYCZEŃ:

  "Babcia i dziadek"

"Zima i zwierzęta"

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

   Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą: określanie występujących zjawisk atmosferycznych i nazywanie ich. Uwrażliwienie na piękno każdej pory roku poprzez zabawy parateatralne, opowieści muzyczne i twórczość plastyczną;

  ·        Przebywanie n a świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych. Ubieranie sie odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).

  ·        Wyrabianie więzi uczuciowej z rodziną, umiejętności działania na rzecz innych.

  ·        Opisywanie wyglądu dziadków, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter).

  ·        Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu.

  ·        Dokarmiania i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach.

  ·        Nazywanie wybranych ptaków zimujących w naszym kraju.

  ·        Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – szanowanie domowników ich przyzwyczajeń.

  ·        Uczestniczenie w krótkich programach artystycznych. -    

  INNE ATRAKCJE:

   Koncert muzyczny: "Karnawałowe zabawy na śniegu” (Puzon)

  Gwiezdne opowieści - zajęcia astronomiczne.

  Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka