RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupy III, IV i V

06:30 – 08:00

Schodzenie się dzieci. Udział dzieci chętnych  w działaniach  organizowanych przez nauczyciela. Zajęcia w małych zespołach  lub indywidualnie.

08:00 – 08:15

Zabawy dowolne.  

08: 15 – 08:20

Ćwiczenia poranne, zabawa ruchowa  

08: 20 – 08:30

Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczno – porządkowe. 

08:30 – 08:50

ŚNIADANIE                                                                                                       

08:50 – 09:40

Zajęcia dydaktyczne, programowe, sytuacje edukacyjne.               

09:40 – 10:30

Zabawy dowolne dzieci.                                             

10:30 – 10:45

Przygotowanie do wyjścia na powietrze: czynności higieniczno-porządkowe.

10:45 – 11:45

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego. Zajęcia rekreacyjno – sportowe w tym zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela. Obserwacje zjawisk przyrodniczych, technicznych, itp. Prace w ogrodzie przedszkolnym: porządkowe, gospodarcze, ogrodnicze. Wycieczki i spacery w okolicy przedszkola.                            

LUB

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań: udział w zabawach i działaniach inspirowanych przez nauczyciela, zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami i uzdolnieniami dzieci.

11:45 – 12:00

Przygotowanie do obiadu: czynności higieniczno – porządkowe.      

12:00 – 12:30

OBIAD                                                                                                              

12:30 – 12:45

Czynności higieniczno-porządkowe, mycie zębów.                                           

12:45 – 13:00

 Słuchanie: bajek terapeutycznych, muzyki relaksacyjnej odtwarzanych z płyt CD lub słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę.          

13:00 – 14:10

Praca kierowana przez nauczyciela. Zabawy dydaktyczne, graficzne, utrwalanie piosenek, wierszy. Zabawy dowolne. Zajęcia dodatkowe wg zainteresowań dzieci.

14:10 – 14:30

Przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczno– porządkowe, zabawa ruchowa.

14:30 – 15:00

PODWIECZOREK

15:00 – 17:30

Zabawy dowolne oraz zajęcia w małych zespołach lub indywidualne  (wspomaganie i korygowanie rozwoju). Udział dzieci chętnych w działaniach  organizowanych, przez nauczyciela (w porze wiosenno– letnio– jesiennej na terenie ogrodu, od późnej jesieni do wiosny w sali). Rozchodzenie się dzieci do domów.