Ramowy rozkład dnia 

Grupa I i II

 

06:30 – 08:00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia w małych zespołach lub indywidualne. Udział dzieci chętnych  w działaniach  organizowanych przez nauczyciela.

08: 00 – 08:20

Zabawy dowolne.                                                                                    

08: 20 – 08:25

Zabawa  ruchowa.                                                                                              

08: 25 – 08:30

Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczno – porządkowe.                 

08:30 – 08:45

ŚNIADANIE                                                                                                  

08:45 – 09:05

Zajęcia dydaktyczne, programowe, sytuacje edukacyjne.                        

09:05 – 09:55

Zabawy dowolne dzieci.                                                                             

09.55 – 10:00

Przygotowanie do obiadu (zupa).                                                             

10:00 – 10:15

ZUPA                                                                                                    

10:15 – 10:25

Przygotowanie do wyjścia na powietrze: czynności higieniczno-porządkowe. 

10:25 – 11:50

   

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego. Zajęcia rekreacyjno– sportowe w tym zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela. Obserwacje zjawisk przyrodniczych, technicznych, itp. Prace w ogrodzie przedszkolnym: porządkowe, gospodarcze, ogrodnicze. Wycieczki i spacery w okolicy przedszkola.                           

LUB

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań: udział w zabawach i działaniach inspirowanych przez nauczyciela, zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami i uzdolnieniami dzieci.

11:50 – 12:00

Przygotowanie do obiadu: czynności higieniczno – porządkowe.                    

12:00 – 12:30

OBIAD – drugie danie                                                                                     

12:30 – 13:00

Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do leżakowania,

mycie zębów (gr. II).                                                                                        

13:00 – 14:15

Leżakowanie - słuchanie: bajek terapeutycznych, muzyki relaksacyjnej odtwarzanych z płyt CD lub słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę. 

14:15 – 14:30

Przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczno– porządkowe, zabawa ruchowa, gr. II pomoc przy nakrywaniu do stołu.

14:30 – 15:00

PODWIECZOREK

15:00 – 17:30

Zabawy dowolne oraz zajęcia w małych zespołach lub indywidualne   (wspomaganie i korygowanie rozwoju). Udział dzieci chętnych w działaniach  organizowanych, przez nauczyciela (w porze wiosenno– letnio– jesiennej na terenie ogrodu, od późnej jesieni do wiosny w sali). Rozchodzenie się dzieci do domów.