REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA na rok 2019/2020

Uwaga! Rekrutacja do przedszkoli i żłobków miejskich oraz niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, pozyskanych w ramach otwartych konkursów na prowadzenie zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Pruszkowa odbywa się elektronicznie.

 

W celu zapisania dziecka do placówki przedszkolnej rodzice  w okresie od 01.03.2019 r. do 15.03.2019 r. rejestrują się  na stronie internetowej www.pruszkow.formico.pl., wybierając maksymalnie 3 placówki.

Oprócz rejestracji elektronicznej należy złożyć dokumentację w formie papierowej w przedszkolu publicznym, niepublicznym lub niepublicznym punkcie przedszkolnym  pierwszego wyboru.

Uwaga! Informacje o rekrutacji do przedszkoli i żłobków miejskich znajdują się pod  linkami poniżej:

- szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli

Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli miejskich oraz niepublicznych.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny.

Oświadczenie (załącznik nr 2 Do Uchwały Nr IV.44.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24.01.2019 r.).

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Uchwała Nr IV.44.2019 r. Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24.01.2019 r.

Zarządzenie Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 stycznia 2019 r.

Informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego w 2019r.

Do dyżuru wakacyjnego w 2019r. wstępnie zostały wytypowane następujące przedszkola;

-  w miesiącu lipcu:  

Przedszkole Miejskie Nr  1, ul. Jarzynowa 21

Przedszkole Miejskie Nr  9, ul. Moniuszki 9

Przedszkole Miejskie Nr 14, ul. Jasna 2

- w miesiącu sierpniu:

Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. 3-go Maja 67

Przedszkole Miejskie Nr 10, ul. Chopina 13

            Oznacza to, że dziecko będzie przyjęte do jednego z powyższych przedszkoli.

W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci niż liczba miejsc w proponowanym przez rodziców w przedszkolu dyżurującym, dziecko może zostać skierowane do innego przedszkola, dysponującymi wolnymi miejscami.

Zapisy będą prowadzone w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w terminie od 01.03.2019r. do 15.03.2019r.w godz. 9.00-16.00. Rodzice zapisują dziecko na konkretny miesiąc.

Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do wypełnienia „Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” i wniesienia opłaty za świadczenie usług przedszkolnych w dyżurującym przedszkolu do 15 maja 2019r. („ Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” rodzice otrzymują w macierzystym przedszkolu wraz z numerem przedszkola, do którego zostało skierowane dziecko oraz informacją dotyczącą terminów przyjmowania opłat w dyżurującym przedszkolu).

Niewpłacenie ww. opłaty do 15 maja 2019r. jest równoznaczne z rezygnacją z wakacyjnego dyżuru.

                                                                                                       Dyrektor

                                                                                                  Barbara Bittel

 


ZAPRASZAMY DO NOWYCH GALERII ZDJĘĆ
 
Z BALU KARNAWAŁOWEGO
 
ORAZ KONKURSU RECYTATORSKIEGO!
 

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi

ARTYKUŁAMI DLA RODZICÓW!